Stor og strømlinjeformet

Landets største og mest effektiviserte rørfabrikk ligger på Hokksund og heter Loe Rørprodukter AS. Virksomheten har salgsavdeling med VA-lager på strategiske steder på Østlandet, og så langt fra produksjonsplassen som Trondheim.

– Stor og effektiv produksjon, og strømlinjeformet logistikk, gir rimeligere varer. Derfor er vi konkurransedyktige til tross for transportkostnadene, forklarer eier og daglig leder Lars Loe.
Salgsavdelingene er i Skien, Oslo, Lillestrøm, Trondheim og på Råde, områder hvor Loe Rørprodukter konkurrerer om anbud og leverer til egne anlegg. Ifølge Loe er det vanskelig å få gjennomslag i et lokalmarked hvis en ikke også har et utleveringslager. For kundene er det en fordel at de kan hente varer selv når de uventet trenger noe. For bedriften er det effektiviserende å kjøre fulle lass.
– Vi levere selvfølgelig direkte til anleggene. Men det er ikke alt som kan planlegges, og kundene må ha trygghet for at de får varer uansett, forklarer han.
– Og dere kan gjøre penger på det til tross for transportutgiftene?
– Hvert marked har sine priser, vi forsøker å konsentrere virksomheten der vi får bra priser.

Loe Rørprodukter AS er en volumprodusent, spesialdesignet for effektiv og industriell masseproduksjon av VA-produkt. Denne linjen for justeringsringer er så og si helautomatisert.

Startet med tak
Ved inngangen til møterommet i virksomhetens kontorbygg, på toppen av trappen til andre etasje, står en maskin av eldre dato.
Med den produserte grunnlegger Kristoffer Loe i sin tid takstein bak stabburet på gården Loe i Øvre Eiker. Etableringsåret var 1933. I 1938 utvidet han med produksjon av betongrør- og kummer, og flyttet fabrikken til Steinberg.
Terje og Tom Loe, sønnene hans, kom tidlig inn i virksomheten. Terje Loe studerte i Skottland og da han kom hjem startet virksomheten med prefabrikkerte betongelementer. Den delen utgjør i dag Loe Betong-elementer AS, et segment Lars Loe nå satser tungt innen. Tom Loe var mer engasjert i rør- og kumproduksjonen og utviklet denne fra en lokal aktør til et regionalt foretak. Dagens eier er  barnebarnet av Kristoffer Loe, og tok over Loe Rørprodukter AS i 1997. I 1998 kjøpte Lars Loe B. Brynildsen & Sønner, et oppkjøp som gav større marked og volum, og i 2004 kjøpte han Loe Betongelementer AS samt resterende deler av virksomheten. Allerede året etter ble det tatt en strategisk beslutning om å bygge ny rørfabrikk. Denne stod ferdig i 2011, og der produserer de nå om lag 80 000 tonn betongvarer årlig.

Avgjørende oversikt
Lars Loe har investert i høg effektivitet fremfor fleksibilitet. Ved ni strømlinjeformede linjer produseres samme produkt gjerne uker i strekk. Til enhver tid leverer Loe VA-varer til om lag 50 anlegg. Produksjonen planlegges flere måneder frem i tid, og han ønsker i størst mulig grad å produsere og levere mest mulig parallelt, for å unngå å bygge opp store lager.
– Da får vi inn pengene fort og kan levere til gunstige priser, noe som igjen er en fordel for kundene, begrunner lederen.
Loe Rørprodukter AS er den største VA-aktøren i Basal, de leverer hele sortimentet i Basalkatalogen, men produserer ikke nisjeprodukt.
Hvis kundene trenger nisjeprodukt, kjøper Loe de fra en annen Basal-fabrikk.
For å strømlinje transporten har bedriften utviklet et eget program som inneholder all fakta knyttet opp mot leveranse av varer. I resepsjonen i hver av bedriftens avdelinger henger en stor skjerm med full oversikt over transport tre dager frem. Bildet er det samme ved alle avdelingene, slik at alle som har behov for det har full innsikt i identisk informasjon.

I tillegg til volumproduksjon av rør og deler har Loe egen avdeling for spesialkummer. Rennekummer opp til DN 1600 er en del av standardutvalget. Her er daglig leder Lars Loe, til venstre, i samtale med produksjonsleder Bjørn Ødegård.

Nye investeringer I disse dager utvider Lars Loe elementvirksomheten med nytt bygg. Også i denne prosessen har Loe full styring. Det vil si, alt arbeidet gjøres i virksomhetens regi. Inkludert produksjonen av betong til fundament, såler og gulv, samt elementene til selve bygget. Av effektivitetshensyn gjør Loe sjelden samme ting to ganger. Kontorbygget hvor han tar i mot VA-forum, det nye på Hokksund, er en kopi av et tilsvarende bygg han allerede hadde fått bygget på Loe Betongelementer. – Ingen grunn til å tegne kontorbygg to ganger, oppsummerer eieren. Utvidelsene innen elementproduksjonen blir det store løftet de kommende årene. På VA-siden er alt nytt og der vil det ikke bli gjort store endringer med det første. – Markedet har vokst godt de siste årene, men ingenting vokser inn i himmelen. Jeg er opptatt av å utnytte fabrikken, men jeg vil ikke overprodusere for å dumpe prisene.

1. Røret er akkurat avformet, og betongen fortsatt fersk. Pawel Kozlowski børster vekk overflødig betong fra spissenden på det nyproduserte røret.

2. Loe Rørfabrikk har fokus på lite porer og korrekt overflate på produktene sine.

3. Når spissenden er glatt og fin, setter Pawel Kozlowski på støtteringer for å ivareta toleransene til røret er herdet.

Kort sagt om stor fabrikk
  • Ni produksjonslinjer hvorav fem er helautomatiserte.
  • Om lag 65 ansatte.
  • Har egen logistikkavdeling og tre egne biler, for tiden leier de inn syv andre.
  • 7300 kvadratmeter fabrikklokale, 1000 kvadratmeter kontorareal og 50 000 kvadratmeter utelager belagt med industristein av betong.
  • De ni automatiske og semiautomatiske produksjonsenheter er levert av HawkeyePedershaab.
  • Kapasiteten på blanderiet er 100 kubikkmeter betong i timen, utstyret kommer fra Taurus.
  • Anlegget er utstyrt med automatisk selvrens, restene føres til et sedimenteringssystem hvor slammet fjernes.
  • Vannet renses og benyttes i betongproduksjonen.

Del artikkelen: