En briljant nyhet

Basal arbeider blant annet for å industrialisere produksjonen av bunnseksjoner med renneløp. Nå utvikles et system som heter ”Basal Briljant”. Renneløp produsert med dette utstyret får en finish byggherrene bare kan glede seg til.

Det å støpe renneløp i store kummer er fortsatt i stor grad et håndverk. Konseptet Briljant vil gi masseproduserte optimaliserte kummer.

I Basal-fabrikkene støpes i dag alle kummer med renneløp over DN 400 i en to-trinns løsning. Først støpes kummene uten renner i bunnen. Etterpå støpes selve rennene, for hånd. Fagfolkene hos Basal-produsentene er dyktige og erfarne. Likevel er industrifremstilling å foretrekke når det gjelder masseproduksjon av optimaliserte løsninger. Briljant konseptet gjør det mulig å produsere spesialkummer, hvor ingen kummer er like, men alle får den samme høye kvaliteten. Basal Briljant blir et løft for bransjen. Utstyret gjør at kummene blir så tett opp til det briljante som mulig.
Et to-trinns produkt
Konseptet består enkelt sagt av en robot som freser ut former til renner, i ekspandert polystyren (EPS). EPS-formen plasseres i en stålform og fylles med betong. Basal investerer i roboten, som plasseres hos EPS-produsenten Jackon AS i Fredrikstad. Allerede nå investerer tre Basal-bedrifter i Briljant-former; NOBI Norsk Betongindustri AS, Loe Rørprodukter AS og Skjæveland Cementstøperi AS.
Byggherrens ønskeliste
Når kummene skal produseres registreres først informasjon fra byggherren. Dette er data som antall rørtilknytninger samt vinklene og høydene på disse, dimensjoner, rørtyper, fall og radius på renneløp, samt kumdimensjon. Informasjonen blir brukt som grunnlag for å produsere EPS-enheten med utfreste renneløp og ønsket rørmuffer. Når den er klar sendes det ferdige EPS-renneløpet til fabrikken, hvor det benyttes som støpeform når bunnseksjonen støpes.
Med dette systemet kan byggherre selv angi alle varianter av rørtilknytninger for DN 1400 og mindre, type rørtilknytning, fall, vinkel på tilknytningsrør og kumdimensjon DN 1000, 1200 og 1600. Også fall på bankett og rennehøyde kan bestilles etter ønske. Her er det kun fantasien og behov som setter grenser for utformingen.
Fresing av EPS blokk til renneløp
EPS-form monteres i stålform
Stålform fylles med selvkomprimerende betong
Ferdig støpt kum med renneløp og perfekt finish
Bunnseksjonen produseres i selvkomprimerende betong. Dette gir samme glatte overflate som utstøping av bløtbetong, samtidig som kvaliteten er den samme som i tørrbetong. Etter herdingen tas EPSen ut og kummen er klar for levering.

Del artikkelen: