Vannkummer i Voss

I norsk VA-verden er det i ferd med å bli et begrep: Koblinger av vannkummer og Voss. Nå vet vi hvorfor.

Voss kommune har om lag 150 kilometer vannledninger. Landet over er en betydelig del av lekkasjene på vannledningene knyttet til anboring av private stikkledninger. I Voss var 75 prosent av lekkasjene direkte koblet til anboringer. Dette valgte kommunen å få slutt på. 

I 1994 innførte kommunen i vest som fast prosedyre at alle nye offentlige og private ledninger skal kobles i vannkum.
– I henhold til VA-normen vår skal vi dimensjonere for 150 års levetid. Vi kan ikke opprettholde dette kravet samtidig som vi ødelegger ledningene, sier VA-ingeniør og planlegger Jakob Håheim i kommunen.
– Ødelegger?
– Ja, du gjør jo det når du borer hull i vannledningen. 
 
Tørrlagt nabolag
I første halvdel av 1990-tallet etablerte Voss kommune et nytt vannbehandlingsanlegg i sentrum. Fra dette pumpes drikkevann til hele bygda. Samtidig definerte kommunen mål og metoder. Det å begrense lekkasjene på vannledningsnettet ble prioritert. 
Å finne og utbedre lekkasjer kan bli både kostbart og krevende. Dessuten handler lekkasjer om å ivareta en viktig ressurs på en dårlig måte. Jakob Håheim vektlegger også de sosiale kostnadene.
– Det er ikke greit å være boligeier når lekkasjen på din stikkledning fører til stengt hovedkran i veien og et tørrlagt nabolag. Spesielt ikke hvis det tar en stund å få gravd frem og utbedret skaden, minner han om.
Systemet de nå har brukt i over 20 år gir gode resultat. 
 
Kummen er servicepunkt
Når det etableres nye ledninger i Voss legges trekkerør i vegen fra bolig til kum. I kummen kobles hver stikkledning med en stengeventil, og hver stikkledning blir merket.
 
Ikke bare reduseres lekkasjen. Løsningen reduserer også fremtidig graving. En ulempe kan være at stikkledningene kan bli noe lange for enkelte abonnenter. Men ved å koble alle stikkledningene i vannkum forenkles lekkasjesøk og fremtidig rehabilitering. Metoden gjør det fullt mulig å renovere ledningsnettet med No-Digg-metode, og kummene representerer et servicepunkt som gir sikker adkomst til ledningsnettet, ventiler og koblinger.
– Kobling i vannkum har gitt en betydelig forenkling av driften. I utgangspunktet skal kun kommunens driftspersonale ha tilgang til kummene. Men dersom en rørlegger vi kjenner har behov for å stenge vannet til en bolig, la oss si at den utvendige stoppekranen til boligen må erstattes, så kan vedkommende få kommunens tillatelse til å stenge kranen i kummen. Da åpner vedkommende lokket, fotograferer tilkoblingspunktene og sender bildet til meg. Da kan jeg fra kontoret mitt fortelle ham hvilken kran han skal stenge, den tredje fra venstre for eksempel, forteller Jakob Håheim.
 
Et pluss i regnskapet 
Han har fortalt historien om kobling i vannkum før, mange ganger. Første gang var på VVS-dagene i 1994. Da ble han møtt med skepsis. Nå kommer folk til Voss for å lære.
Kommunen planlegger og prosjekterer alt selv. De dimensjonerer alltid ut fra trykkforholdene på plassen og formålet med ledningen, ofte går de opp en dimensjon for å sikre trykket. 
Et systematisk forarbeid ligger til grunn for avgjørelsene, og Håheim har gjennomført en kartlegging som viser at levetiden på ledningsnettet kan økes fra 50 til 100 år, med mindre enn ti prosent kostnadsøkning.
Når en unngår å grave for å rehabilitere, slik de gjør i Voss, unngår de å påføre beboere den byrden det er å leve i et område hvor grøftene åpnes og en periodevis er uten drikkevann. Det gir et pluss i regnskapet. 
 
Fortsatt forbedringspotensiale
I arbeidet med utformingen av vannkummene har Voss kommune hatt et godt og langvarig samarbeid med Voss Cementvarefabrikk, som leverer disse. Stikkledningene kobles med Escos-fordeler fra Kongsberg Esco AS, med mindre det er behov for en helt spesiell utforming. Da lager kommunens folk den selv. 
– Jeg tror fordeleren til Esco er den som selger mest. Vi har ikke tatt i bruk den nye ennå, men regner med at den kommer inn også hos oss, sier den erfarne fagmannen.
Voss er en kommune med strenge vintre. Ved barfrost over lengre tid har de hatt frost i kummer.
Allerede isoleres lokkene og øverste del av kummene. Nå er det vedtatt at kummene skal isoleres enda bedre, spesielt endekummer og rene stikk-ledningskummer med lite vann forbruk.
Jakob Håheim, VA-ingeniør og planlegger i kommunen, arbeider med de siste detaljene i skrivende stund.
– Også innen isolering av kummene har vi har et godt samarbeid med Voss Cementvarefabrikk, som leverer kummene. Detaljene kommer på plass om ikke lenge.
 
 

Del artikkelen: