Stort og smått i Trondheim

BetoNor AS i Trondheim har meget romslige produksjonshaller, et veldig lager og kjører store serier VA-produkter. BetoNor er også blant Basals største leverandører av smårør.

BetoNor AS i Trondheim lager det meste av Basals produkter, i en fabrikk som er tilrettelagt for fleksibel produksjon.

 
– Produksjonsplanene våre går flere uker fremover, men vi kan godt ”smette inn” et nytt produkt mellom andre produksjoner. Noen ganger er det nødvendig, forklarer daglig leder Ole Henrik Svenning.
Han viser rundt i fabrikken. Den store mannen blir liten her. Produksjonsmedarbeiderne arbeider stort sett i team, det er i underkant av 20 av dem og god aktivitet i hallene. En mann merker ferske ig-rør, en løfter vekk formen fra en nyprodusert kumring, den er på DN 2400, en mann vipper sveisemasken ned foran fjeset og sveiser armeringen til nok et rør. Vi passerer en som rutinert følger produksjonen av to og to ig-rør, mens Kenneth Kvål i avdelingen for spesialprodukter fyller en god porsjon betong i en Basal Bunnseksjon type 2. I fabrikken er og testområdet hvor alle produktene kvalitetssikres før de kjøres ut.
– Vi fremstiller også en lang rekke andre produkter, forsikrer Svenning. 
 
Effektiv produksjon 
Fabrikken har to betongblandere og to vognbaner som forsyner maskinene med betong. Blanderne har såpass god kapasitet at fabrikken ligger godt an med tanke på fremtidig utvidelse av produksjonen. 
Hvor mye de lager i løpet av en dag, avhenger av størrelsen på produktet og type produkt. Men de kan fint produsere opp mot 120 rør, eller nesten 250 tonn, i løpet av en arbeidsdag. 
– Hvorfor skulle dere trenge å smette inn noe nytt mellom to planlagte serier?
– Vi produserer både til lager og prosjekt. Hvis lagerbeholdningen er i ferd med å synke såpass at vi må ta grep, ved omlegginger i et prosjekt, eller hvis vi får inn en uventet ordre, må vi legge om planene. Det gjør vi rett som det er.
Slikt gir noen ganger ekstra utfordringer, men det går greit, forteller daglig leder Ole Henrik Svenning.
 
Stor på de små
BetoNor AS er et resultat av en fusjon mellom tre bedrifter i betongvarebransjen. Lasse Opseth, eier av Opseth Invest AS og Førde Sementvare, kjøpte Spenncons VA-avdeling i Trondheim i juli 1999 og Gudbrandsdal Betongvareindustri AS november samme år.
De første ti årene leide BetoNor lokaler fra Spenncon, som brukte resten av fabrikken til element- og hulldekkproduksjon. 1. januar 2010 kjøpte BetoNor lokalene og overtok hele anlegget.
Ikke nok med at BetoNor Trondheim er store på store produkter, BetoNor er også store på smårør. Årsaken er at Trondheim kommune i stor utstrekning bruker betongrør på de minste dimensjonene. 
 

Del artikkelen: