Fordrøyningsløsning i tett bebyggelse

I byer og andre tettbebygde strøk kan krav til håndtering av overvannet stanse boligbygging. ”Fordrøyningsmagasinet for enebolig” løser utfordringen. Fordrøyningsmagasinet for enebolig rommer 1200 liter. Løsningen egner seg godt også for ettermontering i områder hvor man ønsker tettere flater, for eksempel dersom en skal bygge garasje eller hus i hagen.
Fordrøyningsmagasinet er komplett med integrert sandfangvolum på 200 liter, og er beregnet for å fordrøye takvann. Når magasinet er montert i en gårdsplass kan lokket erstattes med rist, slik at den også fanger opp overvann fra gårdsplassen. Fordrøyningshøyden i magasinet er i utgangspunktet 600 mm. Og tanken DN 1600. Dette kan tilpasses ved behov.
 
Tilfredstiller krav
– I Stavanger kommune blir det nå krav om fordrøyning når det bygges ny bolig i en romslig hage, forklarer Aage Gjesdal, daglig leder i VA-produsent Skjæveland Cementstøperi.
 
Han studerte kommunens krav, og foreslo en løsning overfor Stavanger kommune.
– Vi har vært gjennom en prosess hvor kommunen har definert hvilke behov som må oppfylles, og nå har vi utformet denne løsningen, forklarer han. Basal har også vært involvert i prosessen. 
 
Utløpet har en selvrensløsning som forebygger tilstopning, og er neddykket. Dimensjonen på det strupede utløpet bestemmer hvor mye vann som til enhver tid slippes ut fra magasinet. 
 

Del artikkelen: