Avtroppende daglig leder: Går av med 20 i stil

I april 2020 går Erik Bjørløw Dye av etter 19 innholdsrike år i Basal. I hans periode har Basal og betongrørprodusentene styrket sin posisjon betydelig. I 2001 var omsetningen 240 millioner, mens de hadde all-time high i 2019 med 1,3 milliarder.

Erik ble født for snart 72 år siden i Tønsberg. Kjærligheten brakte han etter hvert til Fredrikstad, der ble han godt gift med Annette. Sammen har de to barn som til Eriks store glede har begynt å levere barnebarn.

Bred erfaring
Han ble utdannet som jurist i Oslo i 1976 og gikk rett fra studiene til Kirke- og undervisningsdepartementet.

− Jeg ble kastet rett ut i det, og fikk stort ansvar for oppgaver knyttet til NTH i Trondheim (nå NTNU), NRK og Meteorologisk Institutt. Etter fire år i departementet flyttet jeg meg over til Entreprenørenes Landssammenslutning i Norges Arbeidsgiverforening (N.A.F. nå NHO). Der bar det rett ut i tøffe lønnsforhandlinger med LO, forteller Erik og legger til at det var egentlig ganske fantastisk å få så store oppgaver som nyutdannet. Etter tre år i N.A.F. var han innom Norgaskonsernet før ferden gikk til Mabo (senere Pipelife), der han ble visekonsernsjef med det totale markedsansvaret.

Fra plast til betong
Etter 12 år i Mabo/Pipelife begynte Erik på et advokatkontor.

  Der var jeg ikke lenge. Det handlet stort sett om penger, å telle timer og skrive heftige fakturaer. Det passet ikke meg, sier han. Så et år senere, i 1999, begynte han som styreleder i Skarland Press AS og daglig leder i VVS-Foreningen. I Skarland satte han et mål om at selskapet skulle gå fra 25 millioner i omsetning til 50 på 5 år. Slagordet ble fra «25 til 50 på 5». Fem år etter at målet var satt, var omsetningen på 53 millioner! Parallelt med dette begynte Erik som styreleder i Basal i 2001, og fra 2003 som daglig leder.

  Hvorfor valgte du Basal?
  Jeg traff tilfeldigvis en av eierne i Basal. Vi hadde noen møter, men jeg var jaggu ikke sikker på om dette var jobben for meg som kom fra plastrørverden i Pipelife. Jeg hadde en oppfatning av at betongrørene var overkjørt av plastbransjen og grossistene, forteller han. Likevel takket han ja, og det har han aldri angret på.

  Vi har hatt en fantastisk vekst. Da vi startet omsatte vi for 240 millioner og i 2019 var omsetningen på over 1,3 milliarder, sier Erik og gliser bredt.

Den grønne gren
  Hva vil du trekke fram om VA-sektoren og betongvareprodusentene?
  Vi har sittet på den grønne gren de siste 20 åra. Det har vært en enorm vekst, stor aktivitet innen nærings- og boligbygging og stor satsing på vei- og baneutbygginger. På toppen har klimaendringene og store nedbørsmengder skapt et enormt marked for behandling av overvann. Vi har med våre fordrøyningsanlegg tatt dette markedet.
Basalmedlemmenes ressurser og felles satsing på innovasjon og forbedring av kjente løsninger har vært en stor suksessfaktor, mener den avtroppende.

Ut å treffe folk
  Hva er det viktigste du har gjort de siste ti årene?
  Det må være Terje (Reiersen) og min jobb med å reise rundt å treffe mennesker. Tror vi på det meste har truffet over tusen mennesker på et år. Det er ingen som er så god på å markedsføre seg som vi i Basal. Vi er ute hos folket, forteller Erik entusiastisk.

  Hva er det viktigste du skal gjøre framover?
  Da skal jeg bo mindre sammen med Terje, og mer sammen med Annette, sier han med et flir, og legger til at han også skal skrive sin femte bok om styrearbeid og fortsette med noen styreverv i drosjenæringen.

– Men jeg skal også sykle fra Fredrikstad til Tyskland, også reise mer. Har lyst til å lære mer om Mayakulturen. På julaften skal jeg servere middag til de som trenger det mest hos Bymisjonen i Fredrikstad, forteller Erik. Det sosiale engasjementet er utrolig viktig for han.

  Her kommer dagens lurespørsmål. Sier tallene 19:15:59 og 1979 deg noe?
Erik tenker seg om et par tre sekunder og smiler bredt.
  Ha, ha, det tallet stemmer ikke, jeg brukte over 21 timer (selv om det står noe annet i den offisielle lista) på å sykle fra Trondheim til Oslo, men så var det også på en tursykkel, sier han en smule beskjedent.

Viktige utfordringer
  Hva mener du er de viktigste utfordringene VA-sektoren står overfor?
  Vi må ta et samfunnsansvar når det gjelder overvann og renseteknologi. Samfunnet står overfor enorme utfordringer når det gjelder behandling av vann og utvikling av fungerende renseteknologi, sier Erik og legger til at man i Oslo ikke kan dumpe snø på havet på grunn av all forurensningen.

  Det samme gjelder med overvannet resten av året, det er forurenset med diesel- og bensinrester, gummi og tungmetaller og må renses før det går ut i fjorden. Oslo kommune planlegger å plante 100 000 trær for å demme opp for noe av problemet, men i de mest trafikkerte områdene må rensesystemer på plass, og der er vi i Basal i front og Sogge (Johnsen) gjør en kjempejobb i samarbeid med kommunen!

Ikke gjør som morra di sier
  Hva er de viktigste utfordringene for betongvareprodusentene?

  Det er CO2-avtrykket, kommer det kontant. Det må vi ta på alvor, og jobbe i tett samarbeid med de største leverandørene som Norcem og Schwenk. Også må vi fortsette å utvikle CO2-vennlige monteringsmetoder med gjenbruk av kortreist stein og pukk.

  Hva er ditt viktigste råd til din arvtager Geir Skjørberg?
  Ikke gjør som morra di sier, men gå dine egne veier. Finn dine egne løsninger. Den største utfordringen er markedsføring, markedsføring og markedsføring. Der må han være på ballen hele tiden. Også er det veldig viktig å balansere jobben med 14 ulike eiere som oppdragsgiver. Det er mye å ta hensyn til, er siste kommentar fra Erik Bjørløw Dye som slutter i Basal med 20 i stilkarakter.

Fem kjappe

Bil eller kollektivt?
Begge deler, men til hytta tar jeg bilen. Også har jeg en Mercedes kabriolet, den skal jeg kjøre med til Alpene.

Reise til utlandet eller hytta?
Begge deler også her, men jeg elsker å reise til Italia og Frankrike.

Ditt viktigste bidrag til arbeidsmiljøet?
Raushet, man må være det. Jeg er veldig glad i mennesker, men setter krav. Også er jeg veeeldig tydelig som person, forteller Erik og vi er ikke et øyeblikk i tvil om den saken.

Hva ser du på?
– Det samme som deg, sier han med et glis til journalisten som må innrømme at han ser på mye rart…

Hva hører du på?
– Jeg er veldig opptatt av historie. Jeg ser på TV-serier om historiske hendelser, også leser jeg eller hører lydbøker som «Kjempenes fall» av Ken Follett. Jan Guillou har også mange gode bokserier om historiske hendelser.

Hva er viktigst i Norge nå?
− Å bevare velferdsstaten samtidig som vi går gjennom det grønne skiftet. Det er en kjempeutfordring. Vi skal fortsatt ha et tipp topp helsevesen, gode utdanningsinstitusjoner, god integrering av minoriteter og jobb til alle. På samme tid skal vi gjennomføre et grønt skifte uten at det går på bekostning av velferdsgodene. Ingen går med på å miste det vi har opparbeidet av velferdsgoder.

Del artikkelen: