Går i front for miljø

Anleggsbransjen får stadig strengere krav om å redusere miljøbelastningen. Det kravet må også leverandørene oppfylle. Basal fikk alle eierbedriftene med på en dag med fullt fokus på miljø. 

– Vi må vekk fra forbruk, over på gjenbruk. Allmennheten oppfatter betong som en miljøversting. Men med mer miljøvennlige sementer og mulighet til omfylling med grove, stedlige masser i rørgrøfter blir
betongrør faktisk et miljøvennlig alternativ.

Det sa produktsjef Geir Sogge Johnsen da han på vegne av Basal-kontoret ønsket i overkant av 40 deltakere velkommen til Miljødagen i februar. Her hadde Basal invitert alle representanter fra alle eierbedrifter til en hel dag med utelukkende fokus på miljø.

EPD miljødokumentasjon
Som leverandør opplever betongvareprodusentene stadig strengere krav til EPD miljødokumentasjon. Særlig på nyanlegg. Entreprenørene får strengere krav på å dokumentere dette overfor sine oppdragsgivere, og retter kravet videre til produsenter og leverandører.

Miljøpåvirkning må dokumenteres ved bruk av EPD dokumentasjon. Miljøbelastning vil bli mer vektlagt ved tildeling av anbud. Det må i større grad konkurreres på miljøvennlighet. Basals medlemmer har i over ti år hatt tilgang til å få utarbeidet EPDer.

– EPD-generatoren er et fantastisk hjelpemiddel for å avdekke utslipp, optimalisere produksjonen og legge til rette for at bedriftene kan konkurrere om å redusere klimafotavtrykket, sier Johnsen.

Miljødag
Basal inviterte til en Miljødag for å belyse hvilke muligheter produsentene har for å redusere CO2 fotavtrykket, hvilke hjelpemidler man har for å dokumentere CO2 fotavtrykket og hvilke tiltak næringens leverandører gjør for å imøtekomme de stadig strengere kravene.

Sogge Johnsen, produktsjef i Basal AS

Norske myndigheter og aktører på mange fronter har høye miljømål. Fokuset er stort, kunnskapsnivået økende og behovet for å følge opp er tydelig.

Gjenbruk og mindre avfall
– Det er stort fokus på sirkulærøkonomi, gjenbruk og reduksjon av avfall. Viktigst for oss i anleggs- og byggebransjen er det å gjenbruke massene som graves opp av grøfter, sa Johnsen.

Han pekte blant annet på SINTEFs og Veidekkes prosjekt Kortreist stein, AFs miljøparkkonsept for gjenvinning av forurensede masser og Skanskas konsept for bynære masse-huber for gjenbruk av lokal stein.

– I det tankesettet har vi som leverer betongrør store fordeler! Betongrør bør omfylles med grove, gjenbrukte masser. Vi må vekk fra forbruk, over på gjenbruk. Basal leggeanvisning er tydelig på gjenbruk av oppgravde masser til om- og igjenfylling. Her kan det brukes ganske stor stein! Noen konsulenter forstår ikke forskjellen på betong- og plastrør, og beskriver omfylling med samme masser uansett materiale. Husk at betong kan omfylles med grovere masser. Greier man å gjenbruke bare deler av massene, så har man nesten halvert miljøfotavtrykket sammenlignet med bruk av knust og transportert pukk, sa han.

Kuttet 2/3 med lokale masser
Her viste han til et eksempel fra et prosjekt der utslippet i rørgrøfta gikk ned fra ca 90 til rundt 30 kilo CO2 pr meter.

– Det er mye, og avhenger kun av i hvor stor grad man er bevisst på alternativet med å gjenbruke oppgravde masser. Stikkrenner og fordrøyingsmagasiner utenfor veg er eksempler på bruk der dette er lett å få til, sa han.

Basal har høyt fokus på å informere riktig. Å bidra til riktige sammenligninger av utslippsverdier i verdikjeden er en viktig del av det. EPD-generatoren vil bli et viktig verktøy i konkurranser med fokus på miljø. Spørsmålet er bare hva som sammenlignes.

– Det er særdeles viktig at hele rørgrøften ses på i slike sammenligninger, og at hele kjeden A1-A5 tas med i analysene.

Han mener Basal-bedriftene har tilgang til et fantastisk hjelpemiddel som gjør det lett å avdekke store utslagsgivende poster, og vurdere tiltak som kan redusere CO2 fotavtrykket.

– Vi har til og med fått med en analysemodul. Den gjør det enkelt for oss å sammenligne forskjellige resepter, grøfteutførelser og transportalternativer. Ved hjelp av generatoren kan vi dokumentere effekten av disse tiltakene, sier han.

Ja, dette er bra å få med seg. Vi driver med både betongvarer og ferdigbetong. Vi har fått en hel del forespørsler om EPD miljødokumentasjon allerede. Fem karer fra Midt-Norsk Betong AS i Verdal tok turen til Miljødagen på Gardermoen. F.v. Roar Olsen (i bildekanten), Morten Steinsmo, Jan Magnus Bragstad, Cato Flått og Arnstein Solberg.

Del artikkelen: