Aquasafe servicekontor: Erfarne karer sørger for sikre kummer

Disse tre karene besitter over 60 års utsøkt erfaring og kompetanse fra VA-sektoren. De betjener Basal servicekontor, og sikrer at Basal Aqua-Safe vannkummer er trygge og riktig utført.

– Hovedoppgaven består i å sjekke at kummer som skal bygges er i henhold til vår standard og at ikke de blir utsatt for større krefter enn det de er konstruert for. I tillegg bistår vi med valg av materialer og komponenter som bedriftene skal kjøpe inn. Det sier daglig leder Anders Nygård på Basal servicekontor.

Vannkumfaglig kraftsenter
Basal etablerte i forbindelse med introduksjonen av Aqua-Safe vannkummer i fjor et eget service-kontor. I et anonymt bygg på Notodden finner vi et av Norges fremste fagmiljøer på vannkummer. Servicekontoret er et faglig kraftsenter som stiller sin kunnskap til rådighet kun for Basal eierbedrifter som er leverandører av vannkummer.

Bakgrunnen var at Basal-bedriftene stadig mottar bestillinger som angir at kummen skal tilfredsstille VA-miljøblad nummer 112, men der rørføringer og utforming ikke oppfyller de kravene.

Servicekontorets oppgaver
Basal Servicekontor har et tydelig oppdrag, med dertil skreddersydd kompetanse til å kontrollere kvaliteten på kummer etter disse kriteriene:

  • Alle rørdimensjoner fra DN200 og oppover.
  • Kummer med eksentrisk plassert konsoll.
  • Kummer med lavere byggehøyde enn 1 meter.
  • Kummer med bend eller dimensjonsovergang.
  • Kummer der vannledningene går i flere plan i høyden.

– I tillegg kan vi hjelpe bedriftene og andre med løsninger og forbedringer av kummene, sier Nygård.

Servicekontoret har kunnskap og programvare til å lage trygge og gode kumløsninger, også når underlaget ser ut som dette. Kun for Basal eierbedrifter som leverer vannkummer.

– Prosjektering?
– Vi har programvare som gjør at vi enkelt kan tegne opp kummer som kun er skisser eller forklart med ord. Vi gjør også beregninger av krefter på kummene der dette ikke er tilstrekkelig dokumentert, eller der kunden ikke har nødvendig kompetanse til å gjøre dette selv, sier han.

Kvalitetskontroll
– Kan du gi eksempler på oppgaver konsulenter fortsatt må ivareta, som servicekontoret ikke gjør?
– Nja. Hvis konsulentene med sikkerhet hadde gjort sin jobb perfekt slik de egentlig skulle gjøre, så hadde det ikke vært behov for servicekontoret. Konsulentene skal egentlig ikke gjøre noe mindre. Vi sørger for en kvalitetskontroll på det de gjør, sier han.

Siden oppstarten i fjor høst har servicekontoret hatt fra ett til fem-seks oppdrag i uka relatert til kummer. Kontoret har god kapasitet til å ta flere oppdrag.

Disse tre karene fyller Basal servicekontor for Aqua-Safe vannkummer med samlet over 60 års VA-erfaring. Anders Nygård, Arnfinn Wiken og Lars Røed Ramstad.

Anders Nygård og de to andre som i dag betjener servicekontoret har erfart at det tar tid å få etablert nye tilbud, og det tar i alle fall tid å innarbeide nye muligheter som «normal» praksis hos kundene. Han registrerer til sin glede at kompetansenivået er på vei oppover i mange ledd i bransjen. Mest gledelig hos Basal-bedriftene.

Løft i kompetanse
– Basal har nå nødvendig kompetanse til å kunne løfte kvaliteten på vannkummer som kommer ut fra bedriftene hver eneste dag. Rundt 50 personer har gjennomført praktisk VA-kurs og bestått eksamen. I tillegg har 40-50 personer på salg, markedsføring og logistikk deltatt på VA-kurs på ca. en dags varighet. Det er veldig bra for den totale kvaliteten.

 

Også noen av Basals konkurrenter har satt i gang med lignende kompetanseheving og spesialisering. Det mener Anders Nygård er bra for alle.

– Da vet vi at enda flere kummer blir sikrere og bedre bygget, sier han.

Montering av vannkum
Anders Nygård holdt praktisk VA-kurs med fokus på vannkum for ansatte i Basal i februar og oktober 2019

BASAL SERVICEKONTOR
Basal servicekontor for Aqua-Safe vannkummer holder til på Notodden.
Det blir i dag betjent av disse tre:

  • Daglig leder Anders Nygård. Maskiningeniør og økonom. Spesialkompetanse på kumløsninger, praktisk montørarbeid, VA-standarder og beregninger.
  • Arnfinn Wiken. Ingeniør kommunalteknikk. Spesialkompetanse på generell VA-teknikk, VA-standard, markedsinnsikt og kumløsninger.
  • Lars Røed Ramstad. Sivilingeniør maskin. Spesialkompetanse på kumløsninger, tegning og beregninger.

Del artikkelen: