Knust tunnelstein, betong og tegl

Miljøfokus og gjenbruk av ressurser er for alvor i ferd med å innta bruken av tunnelstein og andre masser som byggematerialer i vei og jernbane.

Betongrør greier seg fint med omfylling av maskinkult, stedlige masser eller andre rimelige og lett tilgjengelige alternativer.

Gjenbrukstanken har i mindre grad inntatt prosjektering og gjennomføring av mindre VA-grøft-anlegg. Her brukes det fortsatt betydelige mengder pukk i fraksjoner som etter hvert blir en begrenset ressurs. Men det kommer til å endre seg, tror teknisk direktør Terje Reiersen i Basal.

Terje Reiersen, teknisk direktør i Basal AS

– Ja, det er et veldig stort «trykk» mot miljø og minst mulig klimautslipp på store infrastrukturprosjekter. Massehåndtering er den viktigste faktoren for å oppnå det. Avstandene til pukkverk blir stadig lengre for å få tak i materialer til bruk i grøfter i urbane strøk. Og ofte enda lengre for å bli kvitt overskuddsmasser. Vi må begynne å tenke nytt og redusere fotavtrykket også ved grøftearbeider. Dette blir nå innført som standard på de store infrastrukturprosjektene. Det vil helt klart komme som krav også på mindre kommunaltekniske byggeprosjekter/grøfter, sier Reiersen.

 

På slike anlegg kan nok gjenbruk av knust betong og tegl, og gjenbruk av oppgravde masser være mer aktuelt enn tunnelstein som omfyllingsmasser. Det er ikke bare et miljøtiltak, men kan også være bedre for ledningers levetid.

– «Brannfakkelen» blir da at vi må begynne å gjenbruke oppgravde masser. Knust betong og tegl i riktige fraksjoner vil kanskje også kunne sikre ekstra lang levetid rundt støpejernsrør, da omfyllingsmassene vil ha høy pH som er gunstig blant annet for metalliske rør.

Del artikkelen: