Qmax Storm

Nytt avrenningssystem for effektiv bortledning av overvannet

Qmax-Storm er et nytt totalkonsept for effektiv håndtering av overvann fra veger og andre arealer. Avrenningssystemet har stor kapasitet, gode selvrensende egenskaper og fanger overvannet gjennom rister i toppen av elementene.

Basal Qmax Storm har god selvrensning, også ved lite eller manglende fall. Systemet bygger på en velutprøvde rørløsning, Qmax, som er et rør med eggformet profil. Det er eggformen som gir den effektive selvrensen også ved lav vannføring. Slukrister i toppen av elementene leder overvannet effektivt ned i rørsystemet. Eggformen gir i tillegg så stor styrke at elementene på enkelte områder tillates lagt med kun 200 mm overdekning.

Basals nye Qmax Storm-system er en optimal løsning på overvannsproblemer i sentrumsnære områder, men kan nyttes i alle tilfeller hvor det er behov for å fjerne overvann fra tette flater.

Driftssikker løsning
Innløpsristene kan monteres på hvert element, eller sjeldnere, alt etter det lokale behovet. Ristene står på forhøyningselementer som fungerer etter teleskop-prinsippet, og kan enkelt justeres til riktig høyde. Mellom ristene monteres heller med V-formet renne i overflaten. Hellene leder overvannet til nærmeste rist.
I tilknytning til selve hovedledningen monteres kombinerte sandfang,- inspeksjons- og spylekummer, som sikrer trygg og effektiv drift.

 
 

 

 
Nå monteres Basal Qmax Storm i hele Langgata, handlegata i Sandnes sentrum. Avrenningssystemet monteres på det laveste punktet midt i gågata, med svak stigning til butikkene på hver side. Tanken er at regnvann ved ekstremflom kan bli stående i gågata. Målet er å unngå at det kommer inn i byggene langs denne. Det er nedløpsrister i om lag hvert tiende element.
Til elementene monteres drensledninger. Ved ordinær nedbør vil regnvannet bli fraktet vekk via Basal Qmax Storm elementene. I ekstremsituasjoner vil vannet i elementene stige opp til drensledningene og bli ledet ut i overbygningen. Der vil vannet magasineres og tidsforsinkes, til nivået igjen synker i elementene. Da vil det overvannet som eventuelt fortsatt står i grusen rundt og over rørene ledes tilbake og føres vekk via det kommunale nettet på ordinært vis.

Del artikkelen: