Kum som forebygger tilbakeslag

Tilbakeslagsventil forebygger blant annet kulderas og innsig av forurenset vann i vannkum. Utfordringen har vært plasseringen av tilbakeslagsventilen. Nå har Basal laget en tilbakeslagskum, som løser flere utfordringer. Konseptet er basert på anvendelse av Wastop tilbakeslagsventil, levert av Miljø- og Fluidteknikk.

Tilbakeslagskummen ble primært utviklet for å hindre frost og innlekking av avløpsvann i vannkummer. Kummen vil imidlertid forebygge flere former for tilbakeslag. Dette gjelder blant annet ved behov for å sikre seg mot høyvann, tilbakeslag forårsaket av pålandsvind, tiltak mot kjelleroversvømmelser og annen inntrenging av forurenset vann.

Tilbakeslagssikring av vannkum
Ved å plassere tilbakeslagsventilen i en egen kum, nedstrøms vannkummen, oppnås den trykkdifferansen som er avgjørende for at  vannkummen tømmes helt for drensvann (ca 15 cm). Når tilbakeslagsventilen står i en egen kum, er ventilen i tillegg lett tilgjengelig for ettersyn.

I tilbakeslagskummen er det støpt en betongkonsoll, som danner en vegg, ved innløpet. På veggen monteres en glideramme for innfesting av ventilenheten. Tilbakeslagsventilen føres ned i kummen i gliderammen, og danner den nødvendige barrieren.

Ventilenheten er utstyrt med en hendel for heving av ventil til bakkenivå i forbindelse med ettersyn. Vær klar over at tilbakeslagsventilen også fungerer som luktstopper.

Løsningen er utviklet etter at brukere knyttet til områder med varierende grunnvannstand og tidvis høgt grunnvann, tok kontakt. Det forekom fare for at spillvannsinfisert grunnvann kunne komme inn i vannkummer gjennom drensledningen. Det har også forekommet utfordringer knyttet til kald luftgjennomstrømning via drensledningen, der drensledningen går ut i friluft.
Tilbakeslagskummen kan benyttes til sikring av eksisterende og nye kummer, og på eksisterende ledningsanlegg.

NB! Det er avgjørende å plassere tilbakeslagskummen på riktig høyde, for å oppnå den trykkhøye som kreves for at tilbakeslagsventilen skal åpnes. Plasseres denne på samme kote som vannkummen, vil det blir stående vann i bunnen av vannkummen. Følg anvisning for gjeldende tilbakeslagsventil som finnes på www.mft.no.

 

Tilbakeslagsventilen føres ned i kummen og danner den nødvendige barrieren både når det gjelder tilbakeslag og kald trekk.

Tilbakeslagsventilen sett gjennom innløpet.

Som det fremgår av bildet låser tilbakeslagsventilen effektivt. Her er kumutløpet midlertidig stengt.

Del artikkelen: