Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS

VA-fabrikken i Innfjorden
Nesten innerst i Innfjorden, 10 kilometer sør for Åndalsnes i Møre og Romsdal, ligger VA-produsenten Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS. Velkommen til en liten bedrift med fullt sortiment.

Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS (BUC) ble etablert i nærheten av sandressurser i Tresfjorden i 1926, om lag fire mil vest for dagens fabrikk. Allerede i 1934 var de tilgjengelige sandressursene der tatt ut. Eierne valgte å flytte bedriften til nåværende lokasjon, fremfor å frakte tilslaget. Her i Innfjorden er det fortsatt tilstrekkelige sandressurser like i nærheten.Det var brødrene Peder og Jørgen Ulvestad som grunnla virksomheten. Grunnleggerne drev bedriften til annengenerasjon, brødrene Terje og Rolf Ulvestad overtok ansvaret. Rolf Ulvestad døde tidlig. Da drev Terje Ulvestad virksomheten videre, inntil sønnene hans, brødrene Jørn og Reidar Ulvestad, overtok. Sammen med søsteren Elin, er det de som arbeider i og driver firmaet nå.

Fullt Basal-sortiment
BUC har innleid sjåfør, men egen lastebil og de har bestilt en splitter ny. Dessuten har bedriften en imponerende produksjon, sett i forhold til antall ansatte. Brødr. Ulvestad Cementvarefabrikk AS har i nyere tid gjennomgått en betydelig moderniseringsprosess. Eierne har blant annet investert i nytt betongblandeverk og datastyringssystem, samt moderne formutstyr for produksjon av kjegler, kummer og rør. Den lille bedriften produserer selv kummer og kumringer i alle dimensjoner fra DN650 til DN2000, ig-rør fra DN300 til DN800, samt falsrør i DN1000, DN1200 og DN1400.

Som medlem av Basal leverer de imidlertid hele Basalsortimentet. I tillegg produseres det spesialprodukter på forespørsel. For noen år siden sluttet fabrikken å produsere drensrør, nå vurderer de å ta opp igjen den produksjonen i DN150, DN200 og DN250.

Jørn Ulvestad er daglig leder ved BUC, og involvert i hele driften. Her laster han et nytt lass med VA-varer.

 
Kim André Hansen Gudfinnsson er innleid sjåfør hos Brødr. Ulvestad Cementvarefabrikk AS. I løpet av sommeren kommer bedriftens nye lastebil.

Økende etterspørsel
– Gårdbrukerne har begynt å etterlyse betongdrensrør igjen. Da plasten kom, var det vel spennende å prøve noe nytt. Men nå er de på vei tilbake til betong igjen, forteller Elin Ulvestad.
Det største enkeltproduktet fra VA-fabrikken i Innfjorden er vannkummer med Uniklikk-konsoll. Nå går det flest vannkummer i DN 1600. Tidligere var vannkummene gjennomgående i mindre dimensjoner.
– Stadig flere ser verdien av å ha tilstrekkelig plass i vannkummene. Jeg har sett at de er beskrevet som DN1400, men så kjøper de likevel vannkummen i DN1600, forklarer hun.Stor aktivitet
En bedriftsstart kan være så mangt. De første brødrene Ulvestad startet med sildetønneproduksjon. Det var bruk for slikt i den tiden. Senere gikk brødrene over til betongrørproduksjon. En tid ble det også produsert betongtakstein og betongstein i mursteinstørrelse, såkalt Nopsastein.
For dagens VA-produsent utgjør hele Møre og Romsdal hovedmarkedet, og de siste årene har det vært riktig travelt. I Ulsteinvik, administrasjonssenteret i Ulstein kommune i Møre og Romsdal, er det store skipsverft og annen mekanisk industri. Der er det stor aktivitet knyttet til boligbygging og veganlegg, hovedsakelig i forbindelse med arbeidsplasser forbundet med skipsbygging og supplybåter. Varer som skal ut i nærområdet blir som regel hentet av de lokale entreprenørene. Det som skal lengre ut, frakter BUC.

Tar medansvar
Daglig leder Jørn Ulvestad er ett av medlemmene i Basals tekniske utvalg. Et verv han opplever som meningsfullt.
– Det gir meg anledning til å bli med på å påvirke og skape nye løsninger, og det er alltid interessant, forteller han.
Det betyr mye for bedriften å være medlem av Basal. Produktutvikling, kvalitetssikring og annonsering er ressurskrevende, og behovet overstiger det en enkelt bedrift kan utrette alene.
– Både for oss og for sluttbrukerne betyr Basals bidrag mye. Jeg ser også at kundene opplever en trygghet når de velger varer fra Basal-katalogen. Det gir en garanti for å få kvalitetssikrede og standardiserte produkter, mener Elin Ulvestad.
Senvinteren i år ble blant annet brukt til å totalrenovere kontorlokalene, i tillegg venter virksomheten på den nye lastebilen sin.
– Slike investeringer betyr vel at dere ser lyst på fremtiden?
– Oppussingen av kontorene har vi nå planlagt lenge. Men med god ordretilgang og vekst i fylket ser vi lyst på fremtiden. Vi gjør nå det da!

Hovedproduksjonen hos Brødr. Ulvestad Cementvarefabrikk AS er basert på komplette betongavløpssystem for kommunaltekniske anlegg.

Del artikkelen: