Styrkeprøving av vannkum

På initiativ fra Rørinspeksjon Norge (RIN) er det utarbeidet en kravspesifikasjon og prøvekrav for vannkum, se bilag til dette nummeret av VA-Forum.

Ulefos Esco har i den forbindelse designet og dimensjonert en ny vannkonsoll i fire størrelser, med det betegnende navnet «Bjønn». 
De tre minste konsollene er tilpasset kombiventiler DN100, 150 og 200. Disse konsollene er dimensjonert for en belastning tilsvarende 21 bar og to dimensjoner større enn ventilen som er festet i konsollen. Den største konsollen kan benyttes for armatur DN250-400, og er dimensjonert for en belastning på 21 bar og en rørdiameter opptil DN400.På basis av beregninger og design av konsollen fra Ulefos Esco har Basal dimensjonert innfestingen i Basal sine vannkummer DN1200-3000.

Følgende krav er gitt i kravspesifikasjonen fra RIN:

Resultantforskyvningen skal ikke være større enn:

På bakgrunn av ovennevnte krav har man i første test-serie gjennomført følgende tester, alle med godkjent resultat:

Kontrollrådet ble valgt som tredjepartsorgan til å verifisere testingen. Etter at alle testene var utført med godkjent resultat mente Kontrollrådet at stikkprøvekontroll av en av kummene var tilstrekkelig til å tredjepartsgodkjenne alle ovennevnte kummer i første prøveserie. Ut fra at kum DN1600 med rørtiknytning DN200 hadde størst last for den minste boltinnfestingen (700×700) valgte de å overvåke ny test av denne kummen. Dette betyr at konsollen «Bjønn nr. 1, 2 og 3» fra Ulefos Esco nå er godkjent og tilfredsstiller kum i styrkeklasse 10, 15, 25 og 30 tonn.

I neste testserie vil de resterende kumstørrelser bli testet, det vil si DN2000 i styrkeklasse 45 tonn og en av kumdimensjonene DN2400-3000 i styrkeklasse 65 tonn.

 

Jon Pettersen fra Loe Rørprodukter og Ole-Jakob Bjerke viser testoppstilling av kum DN1400.

Lasten påføres ovenfra og fra høyre side.

Del artikkelen: