Førde Sementvare – fremtidsrettet produsent fra 1930

En firmareportasje kan handle om imponerende omsetningsøkning, dedikerte ansatte og fornøyde kunder. Alternativt om historien, som for VA-fabrikker gjerne omfatter en modig gründer, store utfordringer, solid innsats og nå – gode resultater. Denne handler om begge deler.

Den 1. februar 1930 etablerte Karl Opseth det som den gang het Førde Cementvarefabrikk. Allerede 3. mai samme år skrev lokalavisa Firda: «Det er gildt at nokon vaagar aa setje i gang nye tiltak. Og her i Førde har det vore lite av slik smaaindustrielle tiltak, so her trengs det allermest» … «Vi vil ynskje han tillukke med tiltaket og vonar at det må gå.»
Det har gått, men de tjue første årene var det ofte på hengende håret. Nå er det forresten ikke småindustri lengre.

En riktig beskjeden start
Karl Opseth startet produksjonen i et lite naust mellom elven og fjorden i Førde. I begynnelsen gav fabrikken arbeid til to mann, men langt fra hele året. De ”overlevde” ved å drive anleggs- og støypearbeid i tillegg.
Karl Opseth leide en Apollo rør-stampemaskin med doble former for rør fra 4” til 12”, en taksteinmaskin, en gulvsteinmaskin, en sementblander og en elektrisk motor på 3 HK. Den første omsetningen besto av fire 6” rør til kr 1,15 per stykk. I 22 år produserte han rør og kummer i naustet. Produksjonsarbeidet ble i hovedsak gjort for hånd, det samme ble det lasting og lossing. Underveis utvidet han naustet, men forholdene må likevel ha vært ytterst kummerlige.

Del av Basals historie
I dag ligger det som nå heter Førde Sementvare AS tett på gode sandforekomster utenfor sentrum, og eies og ledes av tredjegenerasjon ved Lasse Opseth. Med årenes løp har bedriften flyttet to ganger, gjennomgått oppkjøp, utvidelser og sammenslåinger. Blant annet utvidet Lasse Opseths far og onkel med elementproduksjon og oljegrusavdeling i 1971. Innen VA-sektoren valgte bedriften å satse tungt i 1999, ved å kjøpe en fabrikk i Trøndelag og en i Gudbrandsdalen.

– Vi så at vi enten måtte bli en del av en større struktur eller vokse mer lokalt, begrunner Opseth.
På slutten av 1990-tallet var norsk VA-produksjon fortsatt preget av de to forgjengerne til Basal, Alfanor og PreBas. Med disse kjøpene ble Lasse Opseth sittende med en fot i hver leir. Han var overbevist om at både markedet og bedriftene ville være tjent med en sammenslåing og presset på Alfanor for å få gjennomført en utredning knyttet til fordelene ved en sammenslåing. Etter utredningen var det om lag 90 prosent støtte for sammenslåing og Basal ble realisert i februar 2001.

Dagens eier Lasse Opseth ved bildet av sin farfar, Karl Opseth som etablerte fabrikken.

Suksesskriterier
– Basal har utvilsomt vært en styrke for den norske VA-bransjen. Med Basal har vi fått et bransjekontor som på vegne av medlemmene, i hovedsak, arbeider med markedsføring, standardisering og produktutvikling. Dette er et arbeid langt ut over hva den enkelte bedrift hadde vært i stand til å gjøre selv, mener Opseth.
I vår solgte han avdelingene i Trondheim og Gudbrandsdalen til Loe Holding AS og konsentrerer seg om  å utvikle driften i Førde. Siden 2000 er omsetningen innen VA-sektoren der firedoblet.– For fem år tilbake var omsetningen innen VA og elementproduksjon samlet 45 millioner kroner. I 2011 var omsetningen oppe i 60 millioner kroner og så fikk vi et nytt hopp i 2012, til 80 millioner kroner. Der har  vi holdt oss både i 2013 og 2014 forklarer VA-leder Per Ole Bruket.

Imponerende resultat skyldes økt aktivitet i området, samt nærheten til markedet. En stabil arbeidsstokk og fleksibilitet mellom bedriftens avdelinger, er ytterligere plussfaktorer.
Innen VA er de store ordremassene i hovedvekt knyttet til veianlegg og kommunale anlegg. Etter hvert har det blitt mye rehabilitering. Gamle fellesledninger bygges om til separatanlegg, med oppdatert kapasitet.
Førde Sementvare har to selgere, begge har tett og god kontakt med kundene og ansvar innen ordremottak. Ingeniør Ståle Grepstad ble ansatt 1981, mens Jan Skogstad har vært ved bedriften siden 1997.

Tett kommunikasjon
Ansettelsesår er et eget tema. Fabrikken har 47 ansatte og en gjennomsnittlig ansiennitet på 14 år. Per Ole Bruket, leder innen VA, ble ansatt i 1998, og er fortsatt nesten for nybegynner å regne. Mannen med lengst ansiennitet, Kjell Ove Aardal, har vært ved Førde Sementvare i 41 år, og har ennå ikke fylt 60!

Per Ole Bruket er opptatt av å legge til rette for å få det beste ut av hver enkelt medarbeider. I 2009 nominerte de ansatte ham til gjengjeld som kandidat til Ildsjelprisen i Sogn og Fjordane.
Lederen av VA-avdelingen sitter på ordrekontoret, midt i smørøyet, som han selv sier, og har blant annet ansvaret for å styre produksjonen og transporten.
– Fordi jeg til enhver tid er helt oppdatert på ordretilgangen, sparer jeg mye tid når jeg skal planlegge rekkefølgen på produksjonen og transporten, forklarer Bruket.

Førde Sementvare er kjent for å være ryddige, til å stole på og for god kontakt med kundene. Også internt er dialogen god. Her er Per Ole Bruket, leder VA i samtale med Torstein Opseth.VA-produksjonen og elementproduksjonen er organisert i to avdelinger. De holder til i samme fabrikkbygg, har felles blander, samarbeider ved behov og har felles administrasjon.

Kjell Ove Aardal, i hjullasteren til høyre, har kjørt trailer og hjullaster for Førde Sementvare siden han fikk sertifikatet for 41 år siden, tre måneder etter ansettelsen.
– Allerede da jeg begynte her for 17 år siden ble jeg imponert over de to som kjører hjullaster. En dag jeg så ut på området, jeg lyttet på walkien og det ble ikke sagt et ord over den, så jeg at den ene sjåføren skulle løfte noen store stålringer. De var så tunge at rompa på hjullasteren vippet opp, og han fikk ikke løftet de. Kjell var i nærheten i hjullasteren sin, svingte inn bak ham, la gaflene bakpå lasteren foran seg og trykket den ned. Fortsatt uten å si ett ord, beveget de seg helt parallelt, den ene som lastet stålringene, den andre som dannet motvekt. De kjørte frem, snudde stålringene og synkronkjørte til jobben var over, fortsatt uten at det ble sagt ett ord, forteller Per Ole Bruket, leder – VA.
På bildet utfører sjåførene forresten en standardoperasjon, hvor de samarbeider om å vippe inntaksskjold.
 
På hjul i 40 år
Kjell Ove Aardal har vært ansatt ved Førde Sementvare i 41 år og har ennå ikke fylt 60!Først var han i produksjonen, så snart han fikk sertifikatet begynte han å kjøre trailer. Senere gikk sjåføren over til å kjøre hjullaster og det gjør han fortsatt.
– Hvorfor har du blitt værende her så lenge?
– Førde Sementvare har alltid vært en trygg og god arbeidsplass. Her har vi for eksempel aldri opplevd permisjoner og det synes jeg er veldig viktig.

Da han startet ble betongrørene presset sammen i ei skrustikke-form, nesten som i ei syltepresse. Også når det gjelder transporten har det selvfølgelig vært en fantastisk utvikling.
Førde Sementvare bruker hjullastere til så å si all lasting og lossing. Fordelene er at de kommer til på utelageret der truckene ikke gjør det, sjåføren har god oversikt og at hjullasterne er så fleksible. Kjell Ove Aardal bruker sin  til alt fra snørydding til å slå på lyset…

– En dag jeg så ut av vinduet, oppdaget jeg at han sto og pirket med gaflene oppe på veggen. ”Hva er det nå du holder på med”, tenkte jeg. Så plutselig kom lyset på!, forteller Bruket.
Kjell Ove Aardal ler: Ja, det du ikke kan gjøre med en 17-tonns hjullaster, kan du bare la være. Det er da ingen grunn til å gå ut for å slå på lyset!

Del artikkelen: