Ombruk av masser ga klimapris

Norconsult og Isachsen Anlegg er tildelt Byggenæringens klimapris for prosjektet fv. 120 Storgata i Lillestrøm. Det var de innovative og bærekraftige løsningene for massehåndteringen i prosjektet som spesielt imponerte juryen

Gjesteskribent: Frode Skår

Vannspeil, bekker, elver og bynære strender er med på å skape trivsel i byene våre. Men vannkvaliteten i våre urbane vannforekomster kan være så som så. Hvordan byens overvann håndteres har mye å si for den lokale vannkvaliteten

Massehåndtering, en utfordring i bransjen

«Tiltaksplaner er prosjektfokusert, og bidrar ikke til en planlagt og strukturert håndtering av overskuddsmasser. Arbeidet med kartleggingen av løsmasser starter for seint, og det finnes ingen gode planer for hvordan overskuddsmasser skal benyttes»,

1317 turer med lastebil

På Hamar satt de igjen med
23 057 kubikk med masser. Hvor
mange lastebilturer blir det? Hva blir transportavstand og kostnader? Hva koster hvert lass å levere? En liten lastebil tar 10-12 kubikk, mens en stor tar 17-18 kubikk. Da blir det ca 1317 turer med den største lastebilen med snitt på 17,5 kubikk last.

Global sandkrise

Etter vann er sand den naturressursen som vi utnytter mest på jorda, og klodens sandreserver er i ferd med å tømmes. Hvordan er det mulig på en klode med ufattelige mengder ørkensand?

25 år som daglig leder

Lars tok over familiebedriften Loe Rørprodukter AS noen få år etter at Gardermoen ble utbygd. Der hadde de store leveranser, og i den forbindelse investere de mye i nytt formverktøy til produksjon av ig-kummer.