Basal digitaliserer vannkummer og sandfang

Norske kommuner ønsker å digitalisere VA-nettet, derfor har Basal AS inngått et samarbeid med Process Partner AS som er en del av Axflow gruppen i Norge, for å gjøre sine tekniske installasjoner høyteknologiske.
− Ved å installere følere og sensorer i vannkummer og sandfang tilfører man dem ekstra funksjonalitet som gjør at VA-nettet blir sikrere, og samtidig rimeligere å drifte, sier administrerende direktør Geir Skjørberg i Basal AS
.

Den nye teknologien gjør det mulig å overvåke både vann- og avløpsnettet automatisk. Man slipper å sende ut personell for å sjekke om alt er bra i en vannkum eller i et sandfang. For kommunene som satser på å digitalisere VA-nettet er det mye tid og penger å spare på digitaliseringen.

Geir Skjørberg: Administrerende direktør, Basal AS

− Vi kan si at tradisjonelle tekniske installasjoner er iferd med å bli høyteknologiske. Vi tilfører dem ekstra funksjonalitet. En tilleggstjeneste som gjør at produktets kvalitet, og funksjonalitet heves, forklarer Skjørberg.

I øyeblikket er det Basals vannkum Aqua-Safe og sandfangkummer som er gjenstand for digitalisering, men de har også andre utviklings-prosjekter i støpeskjeen.

− I disse to prosjektene samarbeider vi med Process Partner, men vi ser også for oss å samarbeide med andre blant annet AVK-Group som leverer armaturer og ventiler.

Dag Thorstensen: Salgsleder, Process Partner AS

Umiddelbar alarm
Det er batteridrevne sensorer og loggere som sender inn data fra kummene trådløst via GSM, GPRS eller Narrowband IoT (NB-IoT) og LTE-M.

− Hvis det ikke er noen hendelser rapporter loggene daglig, men ved hendelser rapporter sensorene umiddelbart og sender ut en alarm, forteller salgsleder Dag Thorstensen i Process Partner AS.

− Hvis et sandfang går tett eller må tømmes og renses, går alarmen. Da kan man sende ut folk som renser sandfanget slik at man unngår oversvømmelser og uønsket forurensing. Hvis det oppstår en «overflow» i en vannkum vil også alarmen gå. Fordi hvis det samtidig oppstår undertrykk i drikkevannsledningen vil det gjøre at man suger inn vann som kan forurense drikkevannet. I tillegg til at man da raskt kan sende ut personell for å rette opp feilen, kan man også sende ut varsel til befolkningen om å koke drikkevannet.

Melding på mobilen
Rapportene eller alarmene kan sendes direkte til kommunens servere.

− Men vi har også en app som gjør at rapporter og alarmer sendes til mobiltelefon til de som er på vakt eller har ansvaret for VA-installasjonene, forteller Thorstensen.

Utstyret kan også sende informasjon til kommunens overordnede SCADA-systemer. (Supervisory control and data acquisition for styring og overvåking av automasjons- eller styringssystemer).

− Selv om teknologien tar et nytt steg nå, er systemet gjennomprøvd gjennom mange år. Vår franske leverandør har holdt på lenge i VA-bransjen. Utstyret kan også brukes i sedimenterings- og fordrøyningsmagasiner, åpne fordrøyningsdammer, stikkrenner, rørmagasiner og rensemagasiner.

Stor interesse for teknologien
Thorstensen mener at det viktigste bidraget den nye teknologien gir er at man har kontroll på forhånd, før noe går galt (preventiv effekt).

− Overvann er et stort problem, belastningen øker på det kommunale nettet fordi det blir mer og mer nedbør. Med slike systemer kan man få bedre kontroll for å hindre flom og flomskader, og får målt kapasiteten til de ulike anleggene kontinuerlig.

Han opplever at det er stor interesse for å digitalisere VA-nettet. Målet med å få til overvåkning er at man slipper å reise ut på tilfeldige besøk.

− Systemet tar også med seg vannkvalitet, slik at man kan måle PH-verdi, turbiditet, konduktivitet, oksygen og gjøre H2S-måling i kummene. Det siste er for å ha kontroll på blant annet korrosjon. I den sammenheng har vi i gang et nytt forsøksprosjekt med Basal.

Tilbyr en god løsning
Basal tok kontakt med Process Partner AS sommeren 2020.

− Samarbeidet har vært bra, med god dialog. Vi tilbyr en løsning sammen, der vi leverer vår del av teknologien. Basal tar seg av førstehåndservice mens vi følger opp vårt utstyr. Vi konfigurerer opp data- og telemetriloggere, men også tråløse sensorer for kundene, forteller Dag Thorstensen.

− Noe som også er litt unikt med våre sensorer er at vi kan montere utstyret i kummer uten at man må stenge en vei i lang tid. Det batteridrevne utstyret vårt er ikke større enn en brusboks og lar seg enkelt montere på plass. Med vårt utstyr kan du åpne veien raskere fordi vi har trådløs kommunikasjon med loggerne. Vi kan kalibrere dem på avstand, enten fra veigrøfta eller fra kontoret uten å ha stedet unødvendig lenge stengt.

Thorstensen legger til at batteriene har opptil ti års levetid.

− Det er selvsagt avhengig av bruken. Systemet måler normalt f.eks bare hver time, men ved oversvømmelse øker frekvensen fordi vi har en ekstra smartsensor
som kun slår inn når vannivået overstiger denne sensoren (denne overvåker vannivået hvert 10 sek). Dette sparer masse batterikapasitet. Det er vanskelig å si 100 prosent, men normalt vil batteriet holde i fem til ti år.

Del artikkelen: