Midgardsormen

Maulprofilrørene fra Haba-beton har stor vannføringskapasitet, uten å bygge så mye i høyden.

Loe Rørprodukter AS er leverandør til et av tidenes største VA-prosjekter i Norge: Midgardsormen. Betongormen gir hovedstaden et nytt moderne avløpsnett og renere vann, til redusert driftskostnader.

Prosjektet i regi av Oslo kommune, ved Vann- og avløpsetaten, har en kostnadsramme på ca. 1,3 milliarder kroner. Målet er å modernisere avløpssystemet i indre by og betjene den nye bydelen Bjørvika med avløpsanlegg. Midgardsormen er blant byens viktigste miljøtiltak.

Den gir bedre vannkvalitet i nedre del av Akerselva, i indre havnebasseng og i Oslofjorden. Og vil bedre håndteringen av avløpet fra bebyggelsen i Bjørvika og Sørenga til reduserte kostnader.

Ledningen legges i Akerselva. Blant målene for prosjektet er at vannet i nedre del av Akerselva skal bli renere.

Romslige og lave
Vannkvaliteten i nedre del av Akerselva og indre havnebasseng forbedres betraktelig blant annet ved at overvann føres i et nytt system, som til dels blir liggende i….Akerselva. Loe Rørprodukter AS er leverandør til Skanska Norge AS på delprosjektet i nedre delen av elva, bak Plaza Hotell. Overvannsledningen som legges i elva har en høyst uvanlig form.

– Utfordringen er å frakte store vannmengder i et område med lite fall. Hadde vi brukt ordinære rør ville utløpet ha kommet for lavt, forklarer Jan Egil Juvet, salgssjef hos Loe Rørprodukter AS.

Rørene som legges kjøper de fra den tyske rørprodusenten Haba Beton, som ligger rett syd for Leipsich i Tyskland. Rørene heter Maulprofilrør og er ovale.

– Disse ble utviklet for bruk på Munchen flyplass i Tyskland. Målet var å opprettholde volumet, samtidig som rørene lå på en høyere kvotehøyde, og det var behov for lav overdekning over rørene, forteller han.

Den ovale formen gjør at rørene har stor kapasitet. Samtidig bygger ikke Maulprofilrørene så mye i høyden som sirkulære rør med samme kapasitet ville gjort.

Prosjektet har fin fremdrift, og skal bli ferdig i løpet av første halvår 2014.

Jan Egil Juvet, salgssjef hos Loe Rørprodukter AS, berømmer kunskapen og kvaliteten til det tyske firmaet Haba-beton.

Alt i rute
Det er første gang disse rørene blir bruk i Norge. For å gjøre jobben legger entreprenøren om deler av elva, rent midlertidig. De spunter i lengderetningen, ”fjerner” elva på innsiden av spuntveggen, legger rørene på elvebunnen og tar vekk spuntingen.

– Det er et kjempeprosjekt som aldri har vært utført i Norge før. Jeg er imponert over Skanska Norge AS, og over Haba-beton. Det tyske firmaet har veldig godt kontroll på kvaliteten sin. Og dette er et prosjekt det er skikkelig spennende å følge, sier Jan Egil Juvet med overbevisende entusiasme.

For dem er dette et prosjekt til ca. 18 millioner kroner, inkludert de tyske rørene. Arbeidet skal fullføres i løpet av første halvår i 2014, og er i rute.

Del artikkelen: