Selvgjort er meget velgjort i Beisfjord

Den må være sterk, ha pågangsmot og evnen til å stå på egne ben, den som skal lykkes langt fra partnere og kunder.
Beisfjord Sementvarefabrikk har funnet løsningen

Kvalitet, service og kompetanse er selvskrevne konkurransefaktorer. Beisfjord Sementvarefabrikk AS er i tillegg selvforsynt med det meste. Bedriften i enden av Beisfjorden, øst for Narvik, er en stor leverandør innen VA. De er medlem av Basal, leverer alle produktene i Basal-katalogen og har 95 prosent egenproduksjon av betongproduktene.

– Det er ikke verst?

– Vel, vi mener at selvgjort er velgjort, svarer daglig leder Odd Jonny Røkenes.

VA start
Det var vel det faren Knut Røkenes, og onkelen Erling Eliassen, også mente da de i 1954 kjøpte konkursboet etter Nord-Norges Cementvarefabrikk. Først etablerte de Beisfjord Sementvarefabrikk i lokalene etter den gamle fabrikken, senere ble virksomheten flyttet til der de er nå.

VA-produkter har vært viktig helt fra starten, og i oppbyggingstiden etter krigen var ikke VA det verste en kunne satse på. Men selv ikke i oppgangstider gjør ting seg av seg selv. Pågangsmotet og kreativiteten ser ut til å ha smittet over på sønnene. De er henholdsvis daglig leder og IKT-leder ved virksomheten. Og i en vannkum i produksjonshallen fant vi Daniel Mørk Røkenes, sønn av Odd Jonny Røkenes i dyp konsentrasjon.

Optikum-innmat
”Selvgjort er velgjort” ser ut til å være et motto i Beisfjord. Bedriften var den første i landet som produserte skråstøpte rør. En tidligere ansatt, Jostein Starbo, tegnet forslaget til den første skråstilte støpeformen.

– Hvorfor begynte dere med dette?

– Vi så en utfordring, og synes det var gøy å løse den. Statens Vegvesen krever skrå avslutninger på grunn av faren for stor skade dersom en treffer rør i fart. Rørene kan skråskjæres etter at de er støpt. Men dersom en skråskjærer rør med armering, blottlegges armeringen. Derfor støper vi de med skrå, forklarer Odd Jonny Røkenes.

Som en av to Basal-bedrifter produserer bedriften innstøpningsdeler til Optikum. Beisfjord Sementvarefabrikk kjøper delene til Optikum innmaten fra Østerrike og lager både bunnseksjoner og halvfabrikata, som de selger til flere Basal-bedrifter.


Den selvhjulpne betongvareprodusenten i Beisfjord produserer innstøpningsdeler til Optikum og selger til andre Basal-bedrifter. Delene kjøper de i Østerrike.

Ferdige firkantløsninger
Bedriften har også utviklet og produserer et betydelig antall firkantkummer. Disse leveres i ulike lengder og bredder, med trygge standardløsninger. Firkantkummene brukes til en rekke formål: vannkummer, vannmålekummer, trykkreduksjonskummer,
kabelkummer og så videre opp til trafostasjoner, fiskerikoblingskummer og andre kraftige installasjoner under bakkenivå.

– I store dimensjoner gir firkantede løsninger mye mer fleksibilitet når det gjelder plassering av konsoller for vannledningarmaturer og gjennomgående rørledninger, forklarer brødrene Røkenes.

Ved å produsere kummene under ideelle forhold i produksjonslokalet, heves kvaliteten betydelig i forhold til plasstøping. Bedriften leier inn godkjent rørlegger, og monterer ofte alt utstyret for armaturene før levering. Dette kan forkorte åpen-grøft perioden med flere uker.

MAX-kvalitet
Bedriften i Beisfjord holder seg med det meste. De har eget treningsrom, med fullt treningssenterutstyr, de har møterom som fungerer som forsamlingslokale og de produserer selv et bredt utvalg brosjyrer. Produksjonshallen ble fornyet for ti år siden.

– Vi utvikler oss for å være på topp innen HMS, effektivitet og kvalitet. Det å oppgradere maskiner og utstyr er en kontinuerlig prosess. Hele tiden arbeider vi for at det skal bli lettere å lage produkter, og lettere å lage enda bedre produkter, forteller sjefen.

Ett eksempel er MAX-kvalitet. Bedriften produserer og lagerfører ig-kummer og tilbehør i dimensjonene DN 1000 til DN 2000. Alle ig-kummene produseres som MAX-kvalitet.

Frode Røkenes forklarer:
– I Tromsø skjer mye av utbyggingen i tidevannsonen. For å være helt trygge for at sjøvannet ikke skal påvirke armeringen, krevde kommunen spesialbetong som er både er tettere og fastere enn ordinær betong; MAX-kvalitet. ig-kummer er også tykkere i godset enn standard kummer. Vi investerte dermed i ig-kumutstyr og bestemte at alle våre ig-kummer skal ha MAX-kvalitet.

Bedriften produserer også ReCon forstøtningsmurer. Det er et komplett system med dokumenterbar kvalitet. Produktet selges til kommuner og Statens Vegvesen.

– Disse har vært en ubetinget suksess. I 2010 ble vi kåret til den mestselgende produsenten i Europa. Det er viktig å ha mange bein å stå på.

Sjåføren har fått lastet kummer i DN 2000, Optikumbunner og kumringer med mer til flere prosjekt i Bodø og omegn. Det blir en kort tur sørover, bare omlag 30 mil.

Avstand ingen hindring
”Nærområdet deres”, hvis en kan beskrive det slik, er fra Kirkenes til Saltfjellet. Bedriften er opptatt av å besøke kunder og å ha god kontakt med anleggene. Det kan ta sin tid når avstander gjør at en kanskje bare rekker to kommuner på en dag.
Salgsingeniør Torbjørn Kufaas besøker gjerne anleggene allerede før start, for å bli kjent.

– Vi liker å ta ansvar for hele prosjektet, fra planlegging til det er ferdig. Vi passer også på at kundene får alt det de trenger, levert til riktig tid. Vår oppgave er å sørge for at utførende kunde er fornøyd, mener salgsingeniøren.

– Det må være krevende å reise så mye?

– Ja, men det oppleves godt. Og vi får ofte positive tilbakemeldinger om at vi leverer bra kvalitet, og rett produkt til riktig tid. Slikt er trivelig.

Det eneste Beisfjord Sementvarefabrikk ser ut til å ikke gjøre selv, er å frakte varer. Det tar en fast transportør seg av, og som regel går det ut flere biler daglig. Om sommeren, når det er mest hektisk, går det ut seks til syv biler til dagen. Og avstander er de ikke redde for i Narvik. Turen til Kirkenes er 110 mil. Når sjåførene tar snarvegen via Sverige og Finland, hvor det er flatt og fine veger, går det tre døgn før en er hjemme igjen.

Del artikkelen: