Nittiåring med ungdommelig mot

90-årige Midt-Norsk Betong Verdal AS produserer VA-betongvarer i splitter ny og effektiv fabrikk.

Det er nitti år siden bedriften som nå heter Midt-Norsk Betong Verdal AS ble etablert. Jubileet skal markeres, men hos betongvareprodusenten er man mye mer opptatt av kunder og produkter enn av et tall.

”Det begynte i det små” er tittelen på første kapittel i jubileumsberetningen som ble gitt ut da Midt-Norsk Betong Verdal AS feiret 75 år. Det skulle en ikke tro når en i dag besøker bedriften. Den holder til i en splitter ny fabrikk, om lag 200 meter i luftlinje fra den gamle. Det robuste, treetasjes bygget har et uttrykk som kler betongvareproduksjon.

Inne er tiltalende kontor og en fabrikk med det nyeste innen blande- og produksjonsutstyr. På utelageret står mengder av høykvalitets VA-produkter på rekke og rad.

Da bedriften ble etablert på Ørmelen i 1922 av hedmarkingen Thor Albertsen og jemtlendingen Nestor Ekman, blandet de mørtel for hånd og støpte betongtakstein.

Å være eller ikke være
Den opprinnelige fabrikken ble utvidet og fornyet flere ganger, og har også hatt ulike eiere. For en del år siden sto dagens eiere overfor et avgjørende veivalg.

– Fabrikken var utslitt, lokalene utdatert og leieavtalen gikk ut.

– Vi måtte enten legge ned eller investere i et nytt bygg med nye maskiner. Finansieringen skjedde akkurat på feil tidspunkt, så det var en tøff tid. Det var langt fra alle som trodde at dette ville lykkes, men jeg så ingen annen utveg. Alternativet ville ha vært å legge ned, ta ut pengene og begynne på noe annet. Det var aldri noe reelt alternativ for meg, forteller daglig leder Roar Olsen.

Bedriften flyttet inn i nybygget i 2009. Prisen for fabrikken inkludert kontorer, maskiner, utstyr og inventar, ble 55 millioner kroner.

Med plass til vekst
Blant målene da de planla nybygget var å tilrettelegge for effektiv logistikk. I gamlefabrikken var produksjonen fordelt på tre haller. Det gjorde blant annet at folk ikke arbeidet sammen.

– Jeg ville samle folkene og produksjonen under ett tak. I tillegg var vi opptatt av logisk plassering, for eksempel at rørmaskinene står nære blanderen, forklarer Olsen.

Bygget rommer fabrikken, kontorlokale, garderober, resepsjon, møtelokaler, spiseplass og andre fasiliteter. Den tredje etasjen er forresten ledig foreløpig. Men de leier ut ledig blandekapasitet til NorBetong AS.

– Det blir som når du bygger hus. Bygger du dyrt, må du leie ut sokkelen. Vi leier ut blandekapasitet.

I godt lag
Nybygget ligger på Ørin industriområde. Tomten er som fortalt bare 200 meter fra den gamle, men nå ligger de som en del av et fruktbart nabofellesskap på den siden av E6 som er riktig i industrisammenheng. I området er det 155 bedrifter, som i fjor omsatte for 6,6 milliarder kroner. Slikt er det fint å være en del av.

Roar Olsen er da også opptatt av at samarbeid kan gi styrke, og at bedrifter kan trekke veksler på hverandre. Ved å samarbeide kan de både bidra til å utvikle hverandre, og løse oppgaver som de ikke hadde maktet om de sto alene.

– Bedriftene er spesialister på sine områder. Når vi arbeider sammen kan vi ta på oss arbeid ut over det ordinære, og også ut over nærområdet vårt, forteller han, og trekker frem det konstruktive samarbeidet som også foregår i VA- organisasjonen Basal. Den består av 19 medlemsbedrifter som samarbeider om kompetanse,
kvalitet, produktutvikling og markedsføring.

– Gjennom Basal har vi tilgang til felles innkjøp og profilering, teknisk utvikling og brosjyremateriell som vi aldri hadde maktet om vi sto alene. For oss betyr medlemskapet mye, understreker han.


Produksjonsmedarbeider Jan-Eirik Westrum i ferd med å gjøre ferdig enda en kum. Den nye fabrikken er formet med tanke på effektiv og god produksjon.

For effektiv drift
Betongvareprodusenten i Verdal ligger i en veletablert men ekspansiv region. De har god markedsandel, leverer til mange større prosjekt og har både små og forholdsvis store lokale entreprenører som kunder. I sitt 90-ende år har bedriften 12 ansatte, inkludert sjåfør. Det er en stabil arbeidsgjeng og den daglige lederen berømmer medarbeiderne for å være pålitelige og dyktige. ”Det har alt å si”, som han uttrykte det.

– Trives dere i nybygget?

– Ja, vi er velig fornøyd. Fabrikken er veldig effektiv, i tillegg har vi lært oss å være effektive. Vi har bare en maskin i produksjonen og kjører bare ett skift, så vi har fortsatt ledig kapasitet. Blir det behov har vi også mulighet for å bygge ut. Men med riktig planlegging og disponering klarer vi oss godt lenge enda, sier han overbevisende.

Den gamle maskinen ble forresten sendt til Irak og havnet i Bagdad. Om den er oppe og går vet ingen her hjemme. Ikke er det så viktig heller, så lenge den nye sviver som den skal, og det gjør den.

– Hva med jubileet da?

– Det skal vi markere. Det blir en festmiddag og vi skal gjøre stas på kunder, ansatte og gode forbindelser. Men i hvilke form det blir, det har vi ikke tenkt så mye på enda, forteller Olsen. Så går han over til å snakke om inntakskummen som er på vei til Trondheim.

En prefabrikkert pumpesump fra Midt Norsk Betong Verdal. Den er laget for dybde 7,0 m og skal  til Brattøra, Trondheim.

Del artikkelen: