Sylteosen Betong AS: Topp kvalitet og tålig tøff

Ledelsen bestemte tidlig hva deres konkurransefortrinn skulle være. Verktøyet virker fortsatt. Sylteosen Betong AS leverer komplette avløpssystemer i betong, og utfører spesialtilpasning av renneløpskummer og vannverkskummer på bestilling. Blant bedriftens mål er så fornøyde kunder at gjensalget går av seg selv. Også der lykkes de som regel. Fabrikkbygningen er moderne fargerik, funksjonell og romslig nok for vekst. Men det er ikke målet.

Så mulighetene
Familiene Moen/Nøsavik grunnla Sylteosen Betong AS i 1961. Dagens eier kjøpte firmaet i 1985, og firmaet ledes av medeier Inger Marie Dahle.

Da hun overtok, var Sylteosen Betong en liten betongvareprodusent, som i tillegg leverte ferdigbetong. Det var trangt og nedslitt i produksjonslokalene og firmaet hadde to fast ansatte. Disse er der enda. For øvrig er det meste blitt nytt.

– Sylteosen Betong AS var kommet til et veiskille hvor det enten kunne gå opp eller ned, forteller Inger Marie Dahle.

Med et slikt utgangspunkt, er potensialet stort. Det så hun.

Best på betong
– Vi ønsket ikke å konkurrere på pris. Vi satset på kvalitet og på service i alle ledd, forteller Inger Marie Dahle.

Hun bestemte seg for å satse og å vinne. Via familien hadde Inger Marie Dahle allerede vært involvert i en annen betongvarebedrift. Hun tilbød noen av de ansatte derfra å bli med over til Sylteosen, og definerte det første store målet.

– Vi bestemte oss for å først bygge oss opp innen ferdigbetong. Jeg startet med å fortelle de ansatte at vi skulle bli en av de beste innen betong. De syntes nok at jeg hadde store vyer da, forteller hun til VA-forum. Dette var i 1991.

På en betongvegg i bygget henger forresten utmerkelsen ”Årets betongstasjon for 2009.” Der henger også sertifikatet som forteller at Sylteosen Betong ble godkjent Miljøfyrtårnbedrift i 2010.

 

Jonny Nøsavik var den første i landet som avla fagprøven i ”Fagoperatør kjemisk teknisk industri.” Nøsavik var en av de to ansatte som var ved bedriften da dagens eiere overtok.

Givende å lykkes
Den 18. oktober 2000 besto Jonny Nøstavik fagprøven i ”Fagoperatør kjemisk teknisk industri” med karakteren Meget godt bestått. Nøstavik var en av de to ansatte som var ved bedriften da hun overtok. Med det ble Sylteosen den første betongstasjon i landet med en ansatt med fagbrev i ”betong”.

Utmerkelser og motiverte medarbeidere kommer ikke av seg selv. Inger Marie Dahle definerte mål og delmål og synliggjorde kvalitetsmålene og -kravene ved bedriften.
Hun startet med å sørget for at sjåførene ble kurset, betongbilene ble rengjort og lakkert i firmafarger. Så synliggjorde hun videre kvaliteten ved å investere i fine profilklær til alle.

– Omveltning er krevende, men det var en veldig artig tid. Folkene viste at de var med, vi fikk masse oppdrag og gode tilbakemeldinger fra markedet, beskriver hun.

Full VA-pakke
Ny fabrikkbygningen stod ferdig i 1997 og tiden var inne for å satse videre på VA-betongvarer. Det var hele tiden en del av varespekteret, men med en beskjeden egenproduksjon var salget mest basert på innkjøpte varer. Dahle ansatte en ingeniør og gav han VA-ansvaret.

Nå produserer bedriften kummer til og med DN 1200 samt topplater. De utfører mye håndverk som støping av renner og kjerneboring. Fortsatt kjøper de varer fra andre produsenter. Målet er ikke full egenproduksjon, men til enhver tid å kunne levere det kunden trenger.

– Vi bestemte oss tidlig for å ikke investere i så mye maskiner, men heller samarbeide med andre. Det fungerer veldig bra for oss.

Takker for servicen
Nå er de 22 ansatte. Daglig leder snakker seg varm om marked, betong, kvalitet og samarbeids-partnere i Basal. Mest ivrig blir Dahle når hun kommer inn på personalet, og det gjør hun i enhver sammenheng.

Den avgjørende suksessfaktoren innen ferdigbetong mener hun er sjåførene. De har kurset seg i både kjøring og betong, og Inger Marie Dahle forteller om en fantastisk gjeng med super serviceinnstilling. På en innbetaling for faktura de fikk inn forleden stod melding fra kunde: ”Tusen takk for fantastisk god service.”

– Den billigste og beste reklamen du kan få, er medarbeidere som ivaretar kundene. Vi har ikke brukt mye på avisannonsering. Det med hjelpsomhet og oppfølging av kundene våre har guttene våre forstått. I tillegg er hele personalet fleksible og flotte. Når det ikke er så mye å gjøre innen kjøring av betong, blir folkene med i produksjon av betongvarer.

 

Bedriften har akkurat investert i ny boremaskin. Her operatør John Svenøy.

Målet
Bedriften har vært med i Basal fra bransjesammenslutningen ble etablert. For Sylteosen Betong betyr medlemskapet mye, det er kanskje endatil avgjørende. Innkjøpsavtalene er viktige, enda viktigere er det å få delta på samlinger og salgsmøter, og utvikle seg sammen med de beste i bransjen.

I Sylteosens kjerneområder, Romsdal og Nordmøre, er det særdeles mye vegbygging for tiden, med tunneler, bruer, fergekaier og veger. Det etableres også nye byggefelt og rehabiliteres gamle VA-ledninger. I Molde har det vært store VA-prosjekt de siste årene. Nå skjer det samme i Kristiansund.

– Hva driver deg?

– Vi har ridd på ei bølge hvor det har gått rett vei hele tiden. Det er givende i seg selv, men vi har aldri vært opptatt av å bli større. Vårt mål var å bli gode, veksten kom av seg selv. Det er godt å få lov til å delta i å bygge en bedrift med et godt arbeidsmiljø. Jeg er overbevist om at trivselen og tryggheten folkene opplever ved bedriften, flyttes ut på anleggene. Den og kvaliteten på produktene våre gjør at kundene velger oss.

– Så nå er du i mål?

– Nei! Hun ler.

– Vi kan ikke sette oss ned og tro at dette er godt nok. Nå er det viktig å holde på folkene, kvaliteten og posisjonen vi har. Målet er ikke å bli større, men å være gode her vi er, sier Inger Marie Dahle. Og vi tror henne.

Del artikkelen: