Slik kan konsulentene beskrive nøytrale krav etter VA-miljøblad nr. 112

NS3420 Kode: UP.1.11-xx ■ Levering og installasjon av prefabrikkert vannkum i henhold til kravene i VA-miljøblad nr. 112 “Kumsikkerhet – dimensjonering prefabrikkert vannkum”. ■ Vannkum og konsoll skal være dokumentert av 3. partsorgan i henhold til VA-miljøblad nr. 112 med hensyn på styrke. ■ Montør av vannkum skal ha dokumentert kompetanse og sertifikat basert på … Read more

Grossister har en utfordring

FM gruppen hadde bestilt hele 36 vannkummer av NOBI. Entreprenøren skulle selv sørge for skruing av vannkummene, mens en grossist skulle levere alle delene og vannledningene.

– Problemet var at grossisten ikke klarte å levere og det ble vanvittig dyrt.