Grossister har en utfordring

Martin Kronheim eier i FM Gruppen mottok 11 fakturaer for en vannkum: En var fra NOBI. Ti var fra grossisten.
– Prisen på en kum ble dobbelt så høy som anslått, forteller Kronheim.

FM gruppen hadde bestilt hele 36 vannkummer av NOBI. Entreprenøren skulle selv sørge for skruing av vannkummene, mens en grossist skulle levere alle delene og vannledningene.
– Problemet var at grossisten ikke klarte å levere og det ble vanvittig dyrt.

Tidskrevende feil
Kronheim forteller at ved hver eneste leveranse så manglet det deler.
– Det tar en time å kjøre og hente deler i Bergen og ofte så viste det seg at de ikke hadde de riktige delene på lageret der heller. Dagene gikk med til bare kjøring. Og dette er ikke et enkeltstående tilfelle. Det har blitt en gjenganger. For fem år siden hadde vi ikke dette problemet med grossistene. Nå har det blitt et kjempeproblem, sier Kronheim.

Enklere og bedre
Martin Kronheim synes det er suverent at Basals bedrifter nå vil ta seg av monteringen av de prefabrikkerte vannkummene.
– Det er suverent at denne risikoen flyttes til et annet ledd og at betong-leverandørene påtar seg dette ansvaret. Det bør være mulig å gjøre dette enklere og med bedre kvalitet. Feilene oppstår ofte ved mange aktører og vi vil gjerne ha færre å forholde oss til, sier Kronheim, som jobber for at pristilbudene fra underleverandører skal være mer forpliktende overfor oppdragsgiver.
– Underleverandørene bør bære risikoen for eventuelle feilprisinger og mangler i delleveranser. I det hele tatt må de forplikte seg mye sterkere.

Mye tøffere bransje
Med sine 47 år i bransjen er Martin Kronheim som en veteran å regne. Han er en av tre eiere av FM Gruppen i Hordaland og startet sin karriere i Fyllingen Maskin i 1972. Siden 2006 har han vært med på en eventyrlig vekst, da omsatte Fyllingen Maskin for 90 millioner kroner. I dag er Fyllingen Maskin et av flere selskaper i FM Gruppen, som i fjor omsatte for 1,1 milliarder kroner.
– Dagens bransje er en helt annen verden enn den var i 1972. Det er mye tøffere i alle ledd. Den digitale verden har nådd oss og for de som ennå ikke har gått på dette toget er det snart for sent. De vil ikke ha en sjanse, mener Kronheim.

Mange småkonger
I fem år har han sittet i hovedstyret til Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), hvor han blant annet har jobbet mye med å få innført en lik VA-norm for alle kommuner.
– Kommune-Norge har mange småkonger, som sitter og bestemmer. De snakker ikke sammen. Det hjelper heller ikke at det er uklart hvilket departementet vann og avløp ligger under. Vi mangler en sektorlov for vann og avløp og det ville vært fornuftig med et eget departement, sier Kronheim, som er bekymret over tilstanden til vann- og avløpsnettet i Norge.
– Mange steder står det vanvittig dårlig til. Bergen er en av de kommunen som har satset på fornyelse av VA-nettet – fremdeles har vi mye å ta tak i.

Del artikkelen: