Slik kan konsulentene beskrive nøytrale krav etter VA-miljøblad nr. 112

NS3420 Kode: UP.1.11-xx

■ Levering og installasjon av prefabrikkert vannkum i henhold til kravene i VA-miljøblad nr. 112 “Kumsikkerhet – dimensjonering prefabrikkert vannkum”.
■ Vannkum og konsoll skal være dokumentert av 3. partsorgan i henhold til VA-miljøblad nr. 112 med hensyn på styrke.
■ Montør av vannkum skal ha dokumentert kompetanse og sertifikat basert på ADK-utdannelse eller tilsvarende kursopplegg, f.eks. Basal Aqua-Safe.
■ Montering av rørdeler skal utføres etter leverandørenes instrukser i tempererte omgivelser (min. 5˚C), fortrinnsvis i fabrikklokaler.
■ Monteringsfasiliteter, utstyr og verktøy skal kontrolleres / kalibreres regelmessig, slik at de gir riktige verdier ved montering (tiltrekkingsmomenter etc.)
■ Spesialkummer som faller utenfor rammene i VA-miljøblad nr. 112, skal det kunne dokumenteres at statiske beregninger er utført og sikkerheten i vannkummen er ivaretatt på samme nivå.
■ Dimensjonerende passivt jordtrykk skal oppgis av den prosjekterende
■ Entreprenøren skal levere “som bygget” dokumentasjon som bekrefter at alle relevante krav i VA-miljøblad n. 112 er tilfredsstilt.

I tillegg skal det i anbudsposten foreligge en tegning / skisse av kummen som viser rørdeler, kumdeler og dimensjoner samt kummens geometri.

I anbudsposten oppgis også: Kumdiameter, Kumhøyde og Styrkeklasse.

Del artikkelen: