– Vårt fokus er kvalitet!

Prefabrikkerte vannkummer vil sikre produktkvaliteten, mener Terje Gullaksen adm. direktør i AVK Norge AS.

AVK har engasjert seg i vannkumsatsingen:
– Vi har, sammen med andre leverandører, gjennom kursing, bidratt til at dette skal bli utført på en riktig måte og således bidra til å heve den totale produktkvaliteten. Dette er betryggende for sikkerheten, mener Gullaksen.

Startet med en dødsulykke
I 2008 druknet en ung rørinspektør i en vannverkskum i Ullensvang i Hardanger kommune. Dette ble starten på et større arbeid for å bedre sikkerheten i vannkummer for rørinspektørene.

Det var med utgangspunkt i denne ulykken at dette arbeidet startet.
Primusmotor for arbeidet har vært Arve Hansen som sammen med Yngvar Heimstad i Drammen kommune og Basal har lagt ned en betydelig innsats, sier AVK-direktøren som føyer til:
– Vi må tenke på sikkerheten til gutta som jobber i grøfta hver eneste dag. I dag finnes det mange vannkummer som jeg ikke ville ha gått ned i for å utføre arbeid, uten en forsikring om at vannet var avstengt.

– Alle ledd må være med
AVK har sammen med leverandørene Ulefos og Innva vært sterkt involvert i Basals satsing på prefabrikkerte vannkummer.
– La oss kalle det et bransjeprosjekt. Dette er en satsning som hele bransjen må være engasjert i, oppfordrer Gullaksen.

– Det viktigste er sikkerhet i kum. Det er betryggende at vannkummer blir montert av kvalifisert personale i gode omgivelser. Det er lettvint, enkelt og gir gode resultater. Det er det viktigste budskapet, sier Gullaksen, som understreker at AVKs salgsstrategi er basert på et samarbeid mellom AVK, Basal og grossist.

Del artikkelen: