Basal utvikler renseløsning for overvann

Basal er i gang med å utvikle en renseløsning for forurenset overvann i samarbeid med Skild og Leca.

Bransjen trenger en standardisert løsning for rensing av forurenset overvann som har lang levetid,
lette driftsrutiner, er fleksibel og enkel å prosjektere. Renseløsningen består av et rørmagasin med kjemisk felling, sedimentering og fordrøyning, etterfulgt av grovfilter og finfilter i separate kummer. 

Betongproduktene til renseløsningen gjør den fleksibel:

  • Lengde og rørdimensjon kan tilpasses.
  • Flere rørstrekk kan ligge paralellt.
  • Terskelen kan flyttes ettersom det er behov for mer fordrøyning eller sedimentering. 
  • Filterkummenes høyde kan tilpasses, samt at man kan legge flere filterkummer parallelt.

Renseprosessen er i korte trekk er som følger: 

  1. Forurenset overvann strømmer inn i rørmagsinet og kommer i kontakt med polymeren
  2. Partikulære forurensinger sedimenterer i rørmagasinet
  3. Vannet fordrøyes før det strømmer i kontrollerte mengder gjennom mengdereguleringsventilen
  4. Filterene fjerner løste forurensinger fra vannet
  5. Rent vann strømmer ut av renseløsningen.

Del artikkelen: