Artikler

Kommuner begrunner sine valg

Hva avgjør kommunenes rør og materialvalg til overvannsnettet?

En rekke forhold påvirker vedlikeholdsbehovet for og levetiden til overvannsledningene. De fysiske forutsetningene er med noen avvik så og si de samme i alle kommunene. Hvilke materiale og rørtype kommunen velger varierer imidlertid.

Selvgjort er meget velgjort i Beisfjord

Den må være sterk, ha pågangsmot og evnen til å stå på egne ben, den som skal lykkes langt fra partnere og kunder.
Beisfjord Sementvarefabrikk har funnet løsningen

Kummer tar hånd om overvannet

Alt overvannet på den nye miljøstasjonen på Hofstad industripark i Melhus må håndteres lokalt. Slik løste VVS Rådgiverne AS denne utfordringen.