Artikler

Effektiv dreneringsløsning fra Vestlandet

Førde Sementvare AS har utviklet en firkantkum med rist, som effektivt drenerer bort store vannmengder og samtidig tar liten plass. Med erfaringene fra flommen etter uværet «Hans» bør kanskje løsningen vurderes brukt også på Østlandet?

Betongprodukter bidrar godt til overvannshåndtering

Fra 1. januar 2024 ble plan- og bygningsloven og byggeteknisk forskrift, TEK17, oppdatert. Loven fastsetter treleddsstrategien for håndtering av overvann. Treleddsstrategien går ut på at du først skal søke å infiltrere vannet, i neste trinn skal du fordrøye vannet og i tredje trinn skal du få en god og kontrollert avrenning av vannet.

Vannsenteret på Ås ønsker å se nærmere på omfyllingsmasser

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur (Vannsenteret) har så vidt åpnet dørene, og det er store behov som skal dekkes. For VA-bransjen er en av utfordringene at gjenbruk av omfyllingsmasser i grøft i alt for liten grad benyttes. Daglig leder Sjur Tveite ønsker å få til et samarbeid der teori fra Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) skal utprøves i praksis hos Vannsenteret.

Isolokk holder frosten ute av kummen

Siden begynnelsen av 2010-tallet har arbeids- og inkluderingsbedriften Tysnes Industri AS (Tias) levert spesialtilpassede isolasjonslokk for vannkummer til alle Basals medlemsbedrifter. May Britt Meland, kontor- og attføringsansvarlig i Tias, forteller at produktet Isolokk har en kjerne som gir god isolasjon og beskytter mot frostgjennomtrenging. – Isolokket er laget for å bli montert i flyterammen på

Isohatt ™ kler de fleste kummer

Tidligere måtte man isolere mange kvadratmeter med markisolering, eller kutte og lime isolasjon rundt frostutsatte vannkummer. Det syntes folkene bak WDF Isolasjon var en tungvint, arbeidskrevende og dårlig løsning for å isolere betongkjegler. Det ble starten på å utvikle en helt ny metode for å isolere sentriske og eksentriske betongkummer. Slik ble Isohatten til i

Kan man forbedre eksisterende stikkrenner uten å grave?

Sivilingeniør Madeley Guerrero, forskningsassistent ved NTNU i Trondheim har skrevet en master om forbedrede innløp til stikkrenner. Hun har utført eksperimentelle forsøk på en stikkrennemodell ved å se på ulike innløpsutforminger.