Artikler

Forbilledlig trepartssamarbeid etter uværet «Hans»

Rister og innløp til stikkrenner viste seg å være en akilleshæl under flommen på Østlandet i august 2023. Dette har dannet grunnlag for et unikt samarbeid mellom, Skanska, Statens vegvesen og Basal AS. Nå jobber de i felleskap for å lage bedre og mer robuste løsninger.

Østraadt Rør Gruppen er ny medeier i Basal AS

Redigér Kolonne
Da Basal ble etablert i 2001 ved en sammenslåing av produsentgrupperingene PreBas og Alfanor, valgte Østraadt Rør Gruppen (ØRG) å ikke bli med. Etter 22 år på egen kjøl har de nå bestemt seg for å bli med i samarbeidet.

Vannsenteret på Ås ønsker å se nærmere på omfyllingsmasser

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur (Vannsenteret) har så vidt åpnet dørene, og det er store behov som skal dekkes. For VA-bransjen er en av utfordringene at gjenbruk av omfyllingsmasser i grøft i alt for liten grad benyttes. Daglig leder Sjur Tveite ønsker å få til et samarbeid der teori fra Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) skal utprøves i praksis hos Vannsenteret.

Effektiv dreneringsløsning fra Vestlandet

Førde Sementvare AS har utviklet en firkantkum med rist, som effektivt drenerer bort store vannmengder og samtidig tar liten plass. Med erfaringene fra flommen etter uværet «Hans» bør kanskje løsningen vurderes brukt også på Østlandet?

Flommen førte til økt salg av betongrør med større dimensjoner

Etter uværet «Hans» har Basals bedrifter fått en rekke henvendelser fra kommuner, fylker og entreprenører som måtte reparere skader på veier og annen infrastruktur. – Vi solgte mer rør i august enn vi gjorde fra januar til juli, forteller avdelingsleder Gøran Gutubakken i Østraadt Øst i Gjøvik.

Isolokk holder frosten ute av kummen

Siden begynnelsen av 2010-tallet har arbeids- og inkluderingsbedriften Tysnes Industri AS (Tias) levert spesialtilpassede isolasjonslokk for vannkummer til alle Basals medlemsbedrifter. May Britt Meland, kontor- og attføringsansvarlig i Tias, forteller at produktet Isolokk har en kjerne som gir god isolasjon og beskytter mot frostgjennomtrenging. – Isolokket er laget for å bli montert i flyterammen på

Isohatt ™ kler de fleste kummer

Tidligere måtte man isolere mange kvadratmeter med markisolering, eller kutte og lime isolasjon rundt frostutsatte vannkummer. Det syntes folkene bak WDF Isolasjon var en tungvint, arbeidskrevende og dårlig løsning for å isolere betongkjegler. Det ble starten på å utvikle en helt ny metode for å isolere sentriske og eksentriske betongkummer. Slik ble Isohatten til i

Mellom 20 og 30 prosent av kummene gror igjen

Vegetasjon som gror ned kuppelrister og inntak til sandfangkummer er en velkjent problemstilling for de som vedlikeholder norske veier. Tette kummer kan i neste omgang føre regn- og flomvann på ville veier.