Monterer komplett trykkøkningsstasjon

Heises ned: Entreprenøren har satt ned bunndelen, klar til omfylling. (Foto: Høydahl Entreprenør AS)

Her blir en fiks ferdig pumpestasjon satt på plass med kran. Tilkobling til strøm og vann inn/ut er det eneste som gjenstår. Østfold Betongprodukter og Intec Pumper samarbeider om levering av komplette, prefabrikerte pumpestasjoner. Etterspørselen er økende, samproduksjonen er effektiv og rasjonell.

Mange nordmenn har rikelig trykk i kranen takket være godt fall. Altså at vannkilden ligger høyere enn kranen vannet kommer ut av, men mange mangler enkelheten i en vannforsyning drevet av tyngdekraften. Der tyngdekraften ikke kan lage trykk nok må vannforsyningen ha teknisk hjelp for å øke trykket. Til det trengs det en eller flere pumper. Pumpene må ha et oppsett av rør, ventiler og elektroniske styringssystemer for å fungere riktig. Der har du en pumpestasjon. Eller en trykkøkningsstasjon, om du vil.

Pumpestasjon for trykkøkning
Nå tar vi et lite sideblikk på en av de mest sentrale bærebjelkene i byggenæringen og i samfunnet generelt: Prefabrikkering. Veldig mye blir veldig mye enklere når man får noe ferdig levert, i stedet for å bygge det selv. Byggelementer, broseksjoner og Basal Aqua-Safe vannkummer, for å nevne noen eksempler.

Fiks, ferdige pumpestasjoner til trykkøkning i drikkevannsforsyning kan også prefabrikkeres. Intec Pumper AS og Østfold Betongprodukter AS har slått sine ressurser sammen, og har de siste fem-seks årene satt opp et godt fungerende samarbeid om leveranser av prefabrikerte trykkøkningsstasjoner.

De bygges ferdig inne på et varmt verksted, komplett med alt av pumper og tilhørende leamikk. Ferdig montert inne i dertil egnet bygg kjøres det ut med lastebil, heises ned i ferdiggravet grop.

Komplett overdel til pumpestasjonen settes på plass på Hafslundøy ved Sarpsborg. (Foto: Østfold Betongprodukter AS)

Komplett og ferdig
– Stasjonen kommer komplett ut til grøftekanten. Anleggsarbeidet blir kun tilkobling av strøm og vannledninger inn og ut, sier Jon Gunnar Støten.

Han er avdelingsleder VA hos Intec Pumper AS, og en sentral brikke i et leveransesamarbeid som opplever en stadig økende etterspørsel. I 2021 skal Intec Pumper levere 10-12 slike anlegg, ca ett pr måned.

En pumpestasjon består av to hoveddeler:

  • Underdel – en 1600-2400 betongkum med ventiler, rør tur/retur pumper og ilegg for renseplugg. Her går vannledningen inn på lavtrykkssiden og ut på høytrykkssiden.
  • Overdel – et bygg på betongfundament med luke ned til ventilkammeret i underdelen. Her er det montert pumper, rør, ventiler, instrumenter, VVS og en aumatikk med driftskontrollanlegg.

– Vi prosjekterer alle våre leveranser av pumpestasjoner med å tegne en 3D-modell av komplett løsning. Vi går igjennom løsninger og detaljer med sluttkunde før produksjonen starter. Sluttkunde kan dermed være med å forme løsninger etter sine behov, samtidig som vi kvalitetssikrer leveransen. Det gir et meget godt og helhetlig sluttresultat, sier Støten.

Fester støpes inn i kumbunnen.
Blådeler monteres i kummen hos Østfold Betongprodukter AS på Mysen.

Effektiv samproduksjon
Rør og ventiler leveres av Intec, og monteres i betongkum av Østfold Betongprodukter i Mysen. Intec Pumper prefabrikkerer overbygget med alt av rør, pumper, ventiler, elektro og automasjon i sitt verksted på Vinterbro utenfor Oslo. Akkurat hvor ferdig alt blir montert er opptil kunden som skal ha det.

– Vi har mulighet for 100 prosent prefabrikkering av en komplett pumpestasjon. Det gir meget kort byggetid på anleggsplassen. For oppdragsgiver betyr det gode økonomiske besparelser, sier han.

Intec Pumper går igjennom løsningen med sluttkunde før produksjonen starter.

Prosjektering av anlegget kommer an på anbudskonkurranseform og entreprisemodell. I totalentrepriser gjør Intec Pumper ofte prosjekteringen, eller det kan være rene utførelsesentrepriser der konsulentselskaper normalt er prosjekterende.

For Østfold Betongprodukter gir samarbeidet med Intec Pumper velkomne leveranser. Om «produkttypen» komplette trykkøkningsstasjoner er litt ny og annerledes, så er leveransen fra produksjonshallen i på samme kvalitetsnivå som øvrige leveranser derfra. Det vil si veldokumenterte og gjennomtestede produkter med innfesting og standard konsoller.

Blådeler monteres i kumbunnen i spesialutviklede fester. Basal har lagt ned store ressurser i å beregne, teste og dokumentere disse produktene. Her blir blådeler av høyeste kvalitet montert inn i dokumenterbare løsninger man vet fungerer.

Snart klart: Koble til vann inn/ut og strøm, så er det klart. (Foto: Østfold Betongprodukter AS)

Monterer blådeler
– Vi leverer kumringene med innmonterte blådeler. Intec Pumper bygger og leverer pumpehuset, og står for kontakt med bruker og kunde, sier Ole Fugleskjelle.

Han er produksjons- og kvalitetsleder hos Østfold Betongprodukter AS. Han er dessuten en fagmann med høy kompetanse og stolthet for faget. Han har gjennomført sertifiseringskurs for montering av Aqua-Safe vannkum og besitter spesialkompetanse i montering av blådeler, flenser og pakninger på vannledningsnettet. Kompetanse som er avgjørende for å sikre et anlegg med lang levetid.

– Hvordan foregår denne produksjonen hos dere?

– Vi får tilsendt blådeler og tegninger fra Intec. Noen ganger monterer vi sammen blådelene. Andre ganger får vi det ferdig sammensatt. Vår jobb er å lage en armering som passer til delene og få støpt inn fester i kumbunnen som passer til den aktuelle kummen. Dette må jo tilpasses hver enkelt bestilling.

– Ok. Hva med gjennomføringer?

– Vi borer hull til rørgjennomføringer. Deretter lager vi som regel en kassestøp i forbindelse med rør ut og inn i kummen. Så er det egentlig ferdig fra vår side, sier Ole Fugleskjelle.

Intec Pumper installerer alt i overdelen. Slik ser det ut når det fraktes ut. (Foto: Knut Bjerke AS)

Del artikkelen: