Betong har blitt den nye normen

Kommunen var vant til avløps-pumpestasjoner i glassfiber. I fjor fikk de bygget tre stasjoner i prefabrikkert betong, installert i vanskelige forhold med meget sensitiv leire. Nå blir de tre den nye normen for slike stasjoner i Nordre Follo kommune.

– Betong har fungert over all forventning!

Det sier Mats Prytz Halvorsrud, produksjonsplanlegger VA i Nordre Follo kommune. Han har ansvar for drift og oppfølging av alle tekniske stasjoner i kommunens VA-system, i både prosjekt- og driftsfase.

I fjor vår fikk kommunen overlevert tre nye pumpestasjoner for spillvann på Kråkstad. At de ble bygget i betong var en ikke rent liten overgang for en kommune som har 65 lignende pumpestasjoner – i glassfiber.

Mats Prytz Halvorsrud: Produksjonsplanlegger VA i Nordre Follo kommune.

Skeptiske
– Ja, vi var skeptiske i starten. Vi hadde sett for oss glassfiber, men mulighetene med betong og lettere installasjon overbeviste oss, sier han.

Ikke bare godtok kommunen å få de tre stasjonene levert i betong. Installasjon og drift har fungert så godt at de har blitt kommunens nye norm for hvordan en pumpestasjon skal bygges. Det handler om både materialbruken i kummene og den pumpetekniske utformingen av stasjonene.

– Vi er spesielt fornøyd med fordrøyningsmagasin med integrert renne ned til pumpesump. Da er det lett å rengjøre etter bruk av fordrøyning, noe som er viktig for å motvirke luktplager for eventuelle naboer og turgåere. Sikkerhetsaspektet er også viktig. Med tørroppstilte pumper montert nede på høyde med bunnsump sørger vi for at hele stasjonens overbygg med tre etasjer er en ren sone. Null fare for H2S-oppbygging. Med denne løsningen er også driftsproblemer eliminert med tanke på fare for luft i pumpestokken, sier han.

Vindeltrappen gir enkel tilgang ned til et tørt og fint maskinrom.

To kummer
Stasjonene er bygget over to kummer. Det har noen klare driftsmessige fordeler. Her står sumpen i en egen DN2000-kum, mens maskinrom med pumpe står ved siden av i en DN3000-kum.

Vannsøyla fra sumpen går gjennom et rør kjerneboret mellom de to delene, mens pumpen står i et tørt og fint maskinrom. Det vil si at kommunens folk kan gå tørt ned en vindeltrapp og jobbe fritt rundt pumpa, i stedet for å jobbe med en pumpe senket ned i kloakken.

Mats Prytz Halvorsrud er også storfornøyd med en detalj folk med driftserfaring vet å sette pris på: Pumper med serviceluke.

– Hvis ting setter seg fast, så trenger vi ikke lenger bruke tid på å demontere pumpen. Nå trenger vi kun å skru ut to muttere og fjerne et lokk, så kan vi stikke hånda inn og ta ut det som har satt seg. En genial oppfinnelse, utbryter han.

Når det gjelder materialbruken, så liker han hvor enkelt det er med betong når det blir snakk om etterinstallasjoner og eventuelle reparasjoner av innlekk.

Serviceluken nederst forenkler fjerning av ting som setter seg i pumpen
(Foto: Nordre Follo kommune)

Reparere glassfiber
– En sprekk i glassfiber kan fort bli dyrt å reparere. Du trenger en leverandør med riktige kvalifikasjoner. Det tar ofte lengre tid å koordinere, kontra en sprekk i betong, sier han.

Det vet han av erfaring. Dette er første gang kommunen har bygget «standard» pumpestasjoner i betong, kommunens lignende 65 stasjoner er i glassfiber. Kommunen har andre pumpestasjoner i betong, men de er større og med en helt annen utforming.

– Om man ønsker en pumpestasjon med minst mulig driftsproblemer og økt sikkerhet for mannskaper – som er lettere å forankre til grunnen ved oppbygging – da må du velge denne løsningen, sier produksjonsplanlegger Mats Prytz Halvorsrud i Nordre Follo kommune.

De tre stasjonene ble prosjektert og levert av Axflow, som en del av et større avløpsprosjekt med Fossum Anlegg AS som hovedentreprenør. Axflow bygget stasjonene i prefabrikkerte betongelementer, levert av Loe. Valget av betong var i stor grad motivert av svært utfordrende grunnforhold med dyp løs leire.

Tørt og fint: Pumpene står praktisk plassert og det er enkelt å arbeide rundt de. (Foto: Axflow)

Nordre follo: I byggefase, august 2019.
(Foto: Axflow)

Dyp, sensitiv leire
Kummene ble satt ned i syv meter dype groper på tre forskjellige steder. Én av lokasjonene var særlig utfordrende, med nærmest bunnløs leire og plassering nær en liten elv.

Til den ene stasjonen ble det satt 11 meter lange spunt, uten å nå ned til fjell. Der ble det i tillegg boret ned kalkpæler i gropa før utgraving. Til de to andre stasjonene ble det spuntet til fjell.

– Den ene gropa viste tegn til å kollapse, så entreprenøren skyndte seg å fylle pukk i gropa. Etter at vårflommen var over, gikk det bedre.

Det forteller Thor Woldvik i Axflow sin avdeling for ventil, service og løsninger. Han var prosjektleder for leveransen til kommunen som nå heter Nordre Follo.

De vanskelige grunnforholdene gjorde det naturlig å bruke betong. Da står pumpestasjonene støtt, med mindre fare for oppdrift. Én står helt inntil en stor bekk, de andre to få meter fra en liten elv. Med bunn kum lavere enn bekken/elven må kummen være tett.

Forankring
– Det fikser Basal ig-kummer fra Loe. Alternativet ville vært glassfibertank. Den ville krevd ekstra forankring i en plasstøpt betongsåle nederst. Dessuten var installasjonen mye enklere med prefabrikkerte kumringer.

– Jaha, hvordan da?

– Å heise på plass en seks meter høy ferdig tank er vesentlig vanskeligere enn å heise på plass én og én kumring. Anleggsfolkene er vant til å håndtere kumringer. Det gjør de hele tida. En GUP-tank er en helt annen historie. Håndteringen er mer komplisert. Man må være mer nøye med hva man fyller rundt, da en GUP-tank kan deformeres. Håndtering og omfylling av betongen er mye enklere, sier han.

– Ble stasjonene bygget utelukkende i prefabrikkerte, standard betongprodukter? Hvilken betydning hadde det?

– Alt ble enklere. Her var det to seks meter høye stående kummer. Ved siden av ligger en 25 kubikkmeters buffertank, bygget i DN2400 ig-falsrør. Det var mye betongvarer her. Eneste tilpasning var å få på et ekstra lag epoksy innvendig og utvendig. Det blir tettere og lettere å gjøre rent. Alt gikk veldig bra. Ikke minst fordi vi fikk fantastisk god hjelp av Loe. De sørget for logistikken og fikk det til å passe med alt, sier prosjektleder Thor Woldwik.

Mye betongvarer: Det meste standard prefabrikkert. Ringene til tankene (bildet) fikk en istøpt renne til sumpen. (Foto: Nordre Follo kommune)

Del artikkelen: