Dimensjonering for større last enn vei

Standard betongrør er dimensjonert for belastning i «vanlig» veglast. For jernbane, flyplasser og bruksområder med høyere belastning må rørene dimensjoneres spesielt.

– Standard rør er dimensjonert for veibygging med aksellast 13 tonn. I enkelte jernbaneprosjekter er det dimensjonert for en aksellast på over 40 tonn, når man inkluderer støtlast. Det er stor forskjell.

Terje Reiersen:
Teknisk direktør i Basal AS.

Det sier teknisk direktør Terje Reiersen i Basal. Jernbaneprosjektet han refererer til er Venjar-Eidsvoll-strekningen NCC bygger for Bane Nor. Gjennom sine betongrør-leverandører utfører Basal spesiell dimensjonering av rør som skal brukes i situasjoner med høy belastning:

  • Jernbane
  • Havneanlegg
  • Flyplasser
  • Industriområder og bergverk

Dette er områder der trafikken på overflaten gir en vesentlig større last på rør i bakken enn standard betongrør er dimensjonert for. Reiersen understreker at rør må dimensjoneres spesielt for å tåle større last enn i standard veibygging.

Mer armering
Betongrør for høyere belastning dimensjoneres opp ved bruk av armeringsringer, og støpes med den samme veggtykkelsen som standard rør.

Betongrør er en selvbærende konstruksjon og omtales som stive rør. Standard betongrør er dimensjonert for å ligge i trafikkert veg med minimum 0,5 meter overdekning. Produktstandarden NS 3121 for betongrør angir prøvelaster. Eller styrken i røret, for å si det mer hverdagslig. Noen bruker også uttrykk som risslast og/eller bruddlast til å beskrive styrken i røret.

Rørene tåler den minst gunstige av følgende belastninger:

  • Jordlast + 10 kN/m2 jevnt fordelt last
  • Jordlast + 260 kN akseltrykk inkl. støttillegg (spesielle hensyn på byggeplass eller anleggsvei, se Basal leggeanvisning)

I dette ligger at alle rør er dimensjonert for det største akseltrykket som opptrer på norske veier. Ved liten overdekning er det aksellasten som er dimensjonerende, mens det ved større overdekning er jordlast som er dimensjonerende faktor. Dette er bakgrunnen for at leggedyp skal angis ved bestilling.

Avhengig av leggedyp
For armerte rør tilpasses armeringsmengden avhengig av leggedyp. Alle falsrør er dimensjonert for en overdekning fra 0,5 meter til 10 meter overdekning over topp rør. Basal-produsentene har tilgang til styrkekrav og armeringsmengder for de forskjellige leggedyp i Basal Standard. Er det behov for rør med større overdekning enn 10 meter blir disse rørene dimensjonert spesielt.

Basal bisto Loe Rørprodukter i dimensjonering av DN2400 ig-rør til den nye dobbeltsporede jernbanestrekningen ved Eidsvoll, omtalt på forrige side.

– En av utfordringene her var overdekning helt ned mot én meter fra topp skinne til topp rør. Lastgrunnlaget for jernbane er større enn vei. Kombinert med den dynamiske faktoren Bane Nors tekniske regelverk legger til grunn, måtte rørene i dette tilfellet dimensjoneres for en aksellast på over 40 tonn, sier Reiersen.

Sagt på en enklere måte vil et rør til jernbaneformål lagt med 1 meter overdekning måtte ha dobbelt så høy styrke som et rør lagt i veg med samme overdekning.

Dynamisk faktor omtales ofte som støtlast i andre sammenhenger.

– Alle rør til jernbane dimensjoneres spesielt for aktuell overdekning og rørdimensjon for medlemsbedriftene. På jernbane har man flere parametere å forholde seg til enn for vei. Inkludert egne forutsetninger på noen strekninger, sier han.

Østfoldbanen har eksempelvis 33 prosent høyere lastforutsetninger enn resten av jernbanenettet. Også Ofotbanen har egne lastforutsetninger.

Krav til esktra dimensjonering: Havneanlegg har trafikk som gir en vesentlig større last på rør i bakken enn hva standard betongrør er dimensjonert for.

Del artikkelen: