Ekstra sterke stikkrenner i store dimensjoner

Stikkrenner i opptil DN2400 ig falsrør er solide saker. Når de skal «overkjøres» av dobbeltsporet jernbane med liten overdekning må de være ekstra sterke.

NCC bygger dobbeltspor på jernbanestrekningen Venjar-Eidsvoll for Bane NOR. Alle som har levert og utført på jernbaneprosjekter vet at de er ekstra krevende. Så også her. Dels på grunn av strenge krav til kvalitet og toleranser, dels fordi det bygges ny jernbane mens den gamle er i drift tett på og dels fordi prosjektet er inndelt i mange faser. Sistnevnte gjør logistikken til en krevende øvelse i seg selv, der alle parter må jobbe godt for at prosjektet skal flyte godt.

På den nordlige delen av anlegget etableres stikkrenner under den nye togtraseen, i dimensjoner fra DN600 og helt opp til godt voksne DN2400 ig falsrør.

– Rørleggingen foregår tett innpå eksisterende spor, som er i normal drift. Etablering av stikkrennene krever nøye planlegging og inndeling i mange faser. De kan nemlig ikke fullføres før det nye dobbeltsporet er etablert og det eksisterende sporet er fjernet. Her har vi nok å bryne oss på, humrer anleggsleder Bård Øygarden i NCC.

Sterkere
Stikkrenner i jernbane må være sterkere enn tilsvarende i veg. Allerede i anleggs- og byggefase stilles de på sine første prøvelser, ved å kjøres over av tunge maskiner og tung massetransport med det samme de er lagt ned. Stor styrke i stikkrennene er også avgjørende når dobbeltsporet står ferdig, med store laster under trafikk av tungt materiell. Basal har gjort styrkeberegningene på alle DN2400 stikkrenner, som grunnlag for at Loe Rørprodukter skulle kunne produsere rør med riktig styrke. Beregningene er verifisert og godkjent av byggherren.

2400-rørene legges i en nedre kvartsirkel 8-16, og omfylles med 20-120 mm kult til 250 mm over topp rør.
(Foto: Jon Arild Holte, Loe Rørprodukter AS)

Største 2400-leveranse
– Dette var den største DN2400 rørleveransen vi hadde i 2020. Det er svært interessant å være med på en sånn leveranse. Det er også en stor tillitserklæring å bli valgt, sier markedssjef Jon Arild Holte i Loe Rørprodukter AS.

Loe leverte i alt 210 meter DN2400 rør, fordelt på seks stikkrenner. Den lengste av dem er på 45 meter. Rett før jul var 70 meter av de 210 lagt ned.

Fremdriften ble en smule utfordret gjennom høsten av en noe nærgående Vorma, elven som flytter vann fra Mjøsa til Glomma. Der var vannstanden høy gjennom det meste av høsten, og førte til at endel av rørleggingen måtte utsettes.

NCC har solid erfaring med legging av betongrør. Det må til for å levere utførelse av god jernbanekvalitet. Installasjonen gjøres med grove masser.

For frostsikring legges et lag XPS i fundamentet. Rørene legges i en nedre kvartsirkel i 8-16 mm pukk over fundamentet. Vel på plass blir rørene omfylt med 20-120 mm kult, som komprimeres lagvis opp til 250 mm over topp rør. Deretter fylles det videre til ferdig høyde i masser med maksimal kornstørrelse 250 mm.

Elven Vorma, som flytter vann fra Mjøsa til Glomma, går tett ved den nye jernbanen. (Foto: Jon Arild Holte, Loe Rørprodukter AS)

Del artikkelen: