Forener kreftene for å rense veivann

‒ Nå er et nytt system for rensing av veivann i ferd med å bli en realitet i kjølvannet av Klima 2050, sier Per Møller-Pedersen, daglig leder Storm Aqua. Sammen med Skjæveland Gruppen og Leca International samt Basal AS og Skild AS jobber de nå med fremtidens renseløsning for veivann.

Alt var værre før

På 70-tallet sprakk plastrørene meter på meter langsetter, betongrørene forvitret og armeringen rustet, mens rør av duktilt støpejern var utsatt for korrosjon. – Rørbransjen var ved et nullpunkt, forteller sivilingeniør Gunnar Mosevoll som er en av nestorene i norsk VA-bransje.

Veteran i ferdig skrudd

I Levanger var de tidlig ute med å se fordelene med ferdig skrudde vannkummer. ‒ Vi har jo egentlig ganske lenge kjøpt kummer der armaturer er ferdigskrudd. Vi har kjøpt dette hos Midt-Norsk Betong i Verdal, sier Bjørn Sandvik, ingeniør og fagansvarlig i avd. for vann og avløp avd. i Levanger kommune.