Warning: Undefined array key "options" in /srv/users/vaforum/apps/vaforum/public/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192
05.10.2020 - vaforum

Miljøregnskap – fra skjevhet til helhet

Det skal regnes og beregnes klimafotavtrykk på alt fra den enkelte byggkomponent til komplette veistrekninger, VA-anlegg og byggverk. Ytterst få har kunnskap til å gjøre slike beregninger på egen hånd. Det er viktig å benytte verifiserte beregningsverktøy når man utarbeider slike miljøberegninger!

Tre trinn til tryggere overvann

Bærum kommune vil få overtak på overvannet med ny strategi i tre trinn. Her blir det blågrønne løsninger, rensing og lokal fordrøyning. Målet er en helhetlig overvannshåndtering.

Forsker på rensing av overvann

I Hoffsveien i Oslo bygger Bymiljøetaten det som blir et av landets mest interessante anlegg for alle VA-fagfolk som jobber i urbane miljøer. Nærmere bestemt et renseanlegg for overvann, der det skal være mulig å undersøke effekten av ulike typer tiltak.

Fra VA-grøft til fjernstyrte flytårn

På norske kortbaneflyplasser er Avinor i ferd med å bygge ut et system av fjernstyrte kontrolltårn for flytrafikken. De har valgt en tårnløsning i solide betongelementer. Et godt eksempel på innovasjon i bruk og tilpasning av VA-produkter i betong til andre formål.

Vannsenteret i ÅS åpner for nye muligheter

Nå starter byggingen av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. Senteret skal bygges i Ås, nærmest på dørstokken til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU. Senteret skal bidra med kompetanse og teknologiutvikling, samt utdanne folk på flere nivåer.