Pensjonist etter nær 40 år i bransjen

Sigrid Narmo (68) har blitt pensjonist. Etter nær 40 år i bransjen har hun nå trådt tilbake.

Etter utenlandsopphold i Tyskland og Canada i 1981 begynte hun i arbeid på Narmo Betong AS. Der har hun vært siden.

Foreldrene Solveig og Asbjørn etablerte bedriften på Hamar i 1961. Virksomheten har røtter tilbake til Elverum, der Asbjørn i etterkrigstiden startet med produksjon av Nopsa-stein. I 1987 kjøpte hun bedriften og overtok ledelsen. Driften fortsatte i samme ånd som foreldrene startet: Bygge stein på stein, utvikle bedriften gradvis og kontinuerlig og lytte nøye til markedets ønsker.

– Hardt arbeid og lange dager har det vært. Men så har bedriften på sine nå snart 60 år aldri hatt underskudd, sier hun.

Tredje generasjon
De siste ni årene har tredje generasjon Narmo deltatt i driften, og Sigrid har nå overlatt spakene til sønnen Petter Narmo.

Unge Sigrid Narmo var til stede da far Asbjørn på et møte hos Narmo Betong i januar 1977 var med på dannelsen av PreBas, som i starten av 2000-tallet ble slått sammen med Alfanor til dagens Basal. 1. januar 2018 ble Narmo Betong, etter en grundig prosess og mye familieråd – en del av Loe Rørprodukter. Det er både mor og sønn godt fornøyd med i dag.

– Vi er svært fornøyd med den løsningen. Ved å være en del av en større enhet bidrar vi til å sikre bedriften og arbeidsplasser framover, sier hun.

Hun har et hjerte som banker også for bransjen som helhet, ikke bare sin egen bedrift. Det har blant annet kommet til syne gjennom mangeårig engasjement i Markeds-utvalget i Basal.

 

Hun har jobbet i famile-bedriften siden 1981. Nå har Sigrid Narmo blitt pensjonist. Terje Reiersen i Basal takket henne for innsatsen for bransjen.

Sigrid har vært en stor og sterk ressurs for hele bransjen. Hun har alltid satt kunden i fokus, og gjort sitt ytterste for å tilfredsstille kundens ønsker, både byggherre, konsulent og entreprenør. Kundene visste å utnytte hennes VA- og produktkompetanse for å bygge rasjonelle og robuste kum- og rørløsninger i betong.

– Jeg husker et av de aller første arrangementene jeg skulle delta på hos Narmo betong, hvor Sigrid hadde invitert Hamar kommune til et informasjonsmøte om betongrør. Møterommet var proppfullt. Det som imidlertid gjorde størst inntrykk på meg var den respekt og store beundring deltagerne hadde overfor personen Sigrid Narmo. En slik følbar stemning er veldig sjelden man opplever. Sigrid Narmo har også vært visjonær. Et eksempel er at Sigrid var en av de aller første som tilbød komplett «ferdig skrudd» vannkum, slik at entreprenøren kunne gjøre det han var best på, effektiv anleggsdrift. Med sin lange erfaring har Sigrid vært en stor bidragsyter i Basal.

Det sier Terje Reiersen. Han reiste selv til Hamar i sommer for å takke Sigrid Narmo for hennes store innsats for bransjen.

Del artikkelen: