Rensing av vaskevann fra veitunneler

Høytrafikkerte tunneler vaskes regelmessig (6-8 ganger per år). Noen oftere og noen mer sjelden avhengig av lokalitet. Vaskevannet har et høyt innhold av forurensningsstoffer fra trafikken i tillegg til vaskemidler som benyttes under vaskingen. Vaskevannet er akutt giftig for organismer i vann.

Slik velger du korrekt oljeutskiller

Basal oljeutskiller kan benyttes til rensing av oljeholdig spillvann og oljeforurenset overvann. Ved prosjektering er det avgjørende at en velger det produktet som løser det aktuelle behovet for hvert anlegg.

Et briljant renoveringsprosjekt

Nobi ønsket å få vist frem de mange fordelene ved Basal Briljantkummene, Os kommune ønsker et optimalt VA-anlegg og entreprenøren var motivert for å prøve ut et nytt kumkonsept.