Hedrum Cementstøperi – et helstøpt familieforetak

Takket være god geografisk spredning består Basal av bedrifter med god lokalkunnskap. Dette kommer kundene til gode. Hedrum Cementstøperi har nærmest spesialisert seg på å være ekspert på sitt lokalmiljø.

Det er stor byggeaktivitet i Vestfold-distriktet for tiden. Utbyggingen av E18 med omlegging til fire felt sammenhengende motorveg fra Oslo til Porsgrunn, pågår for fullt. I tillegg arbeides det med to-spors jernbane fra Grenland til Larvik. Disse prosjektene er så store at Hedrum Cementstøperi ikke er direkte involvert. Likevel drypper det også på dem.
– At de store leverandørene tar seg av disse prosjektene er veldig greit for oss, for da kan vi konsentrere oss om småjobbene. Og så ser vi jo at når det blir endringer og hasteleveranser, så kommer de til oss likevel. Så egentlig er vi ganske involvert også i disse, forklarer Jan Gunnar Johansson.
Han er daglig leder i Hedrum Cementstøperi, betongvarebedriften ved elvebredden i Larvik.
 
Betongrørproduksjon siden 1920
Bedriften har kunder som er tungt involvert i både boligfelt og vegutbyggingsprosjekter. De er leverandør til Veidekke innen vedlikehold og er fast leverandør av alt innen vannkummer på prosjektet for en annen storkunde. Samtidig pågår det lokalt noen ganske store prosjekter innen sanering av gammelt ledningsnett.
De lokale entreprenørene viser at de støtter det lokale næringslivet. For dem er det også en fordel at betongvarebedriften har hele Basal-sortimentet på lager og god lokalkunnskap.
–  Vi har egentlig ganske mye å gjøre  for tiden, oppsummerer Johansson.
Den daglige lederen har fulgt bransjen lenge.
 
Sementstøperiet ble etablert av farfaren hans, Gunnar Johansen. Grunnleggeren var opprinnelig svensk, men fornorsket etternavnet sitt av hensyn til gode bankforbindelser. I 1919 startet han med produksjon av betongblokker og -rør. Den første stampemaskinen for produksjon av betongrør som erstatning for glaserte teglsteinsrør, kjøpte Johansen forresten fra Sverige.
 
Fire generasjoner
Lite dokumentasjon er bevart fra den første tiden, men det kan se ut som om virksomheten var et familie-foretak fra starten. Gunnar Johansen etablerte virksomheten sammen med et familiemedlem av sin kone. Etter hvert forsvant partneren, mens Gunnar Johansen drev virksomheten videre med støtte av sin kone. Med tiden ble barna deres involvert, til en av sønnene overtok. Det var Roar Johansson, faren til dagens eier. Roar valgte den svenske varianten av etternavnet. Han var aktiv i det svenske flyvåpenet under krigen og planla en karriere som flymekaniker. Men faren ville det annerledes, og så ble det som faren ønsket. Straks etter krigen kom Roar Johansson hjem til Larvik, og overtok gradvis ansvaret.
 
Dagens eier begynte i bedriften for fullt da han var i begynnelsen av 20-årene. Fra starten av var Jan Gunnar Johansson mest involvert i det tekniske. En tid drev han virksomheten sammen med broren. For 12 år siden løste Jan Gunnar Johansson ham ut, overtok ledelsen og driver videre med god støtte fra egne barn; Linda, Pål Gunnar og Birgitte, alle Johansson.
 
Forholdsvis stort på 50-tallet
Bedriften selger fortsatt grunnmursblokker, de har vært innom produksjon av betongtakstein og har laget titusenvis av kvadratmeter betongbjelkelag, etter en svensk patent.
– Det var på slutten av femtitallet og ut på sekstitallet. Samtidig produserte vi rikelig med kummer, rør og tilbehør, forteller Jan Gunnar Johansson.
På den tiden var så mange som 25 – 30 mann involvert i driften. Senere investerte eierne i nytt blandeanlegg og begynte, som noen av de første i distriktet, med utkjøring av ferdigbetong.
 

En av firmaets riktig gode kunder, Klaus Øyen som er driftsleder hos firmaet H.& K. Sandnes as.

 
Travel høst
Nå kommer om lag halve omsetningen fra VA-varer i betong. Selv produserer de i hovedsak kummer, men leverer i samarbeid med andre Basal-aktører hele Basalsortimentet og er totalleverandør til anlegg.  I tillegg er Hedrum Cementstøperi forhandler av innkjøpte varer som mørtel, heller, belegningsstein og andre hage-relaterte produkter.
– Nå er vi akkurat ferdig med sommersesongen på markprodukter, men fortsatt er tempoet godt, forklarte den daglige lederen da VA-forum besøkte bedriften tidlig i november.
– Det har vært en fantastisk høst. Selv i begynnelsen av november hadde vi 16 grader og sol, nesten med føn-vind. Vi har tidligere oppdaget at det har bremset litt på aktiviteten ut mot vinteren. Det er det lite av i år, tempoet er vel så stort som i sommer, forteller han entusiastisk.
 
Fine framtidsutsikter 
Også uvær kan gi salgstopper. Det skjedde tidligere i høst. Da gav et usedvanlig kraftig regnskyll store ringvirkninger.
– Det kom såpass mye regn på en gang, at det ble avdekket at det manglet en del sluker rundt omkring. For oss ble det et tydelig oppsving på to- tre uker, beskriver Johansson.
I tillegg til avtaler ut høsten 2016, gode relasjoner og lokalkunnskap, sitter bedriften på en ganske stor bynær næringseiendom, med et romslig utleiebygg. Med gode grunner ser han lyst på fremtiden, også for de neste generasjonene i familiebedriften Hedrum Cementstøperi.

Del artikkelen: