Grossister har en utfordring

FM gruppen hadde bestilt hele 36 vannkummer av NOBI. Entreprenøren skulle selv sørge for skruing av vannkummene, mens en grossist skulle levere alle delene og vannledningene.

– Problemet var at grossisten ikke klarte å levere og det ble vanvittig dyrt.