Nytt monteringskurs for å øke kompetansen

Basal arrangerte sitt første kurs for montering av vannkum i februar. Nå settes det opp et nytt kurs i oktober slik at enda flere Basal bedrifter kan montere og levere Basal Aqua-Safe vannkum!

Kurset holdes i Narmo Betongs lokaler på Hamar. Produksjonshallen rigges til med armaturdeler, konsoller og betongkummer, slik at deltakerne får praktisk opplæring på hva som kreves for å montere og levere en vannkum som tilfredsstiller VA-miljøblad nr. 112.

Anders Nygaard, Basals kursleder kjenner ikke til at det noensinne har blitt holdt et lignende kurs i bransjen.
– Basal har samlet all dokumentasjon, fra alle leverandørene, i ett hefte: Det har aldri blitt gjort før. Jeg ser at denne opplæringen er utrolig viktig, for det er mange som ikke kjenner til hvilke verktøyer som er fornuftig å bruke. Å ha et praktisk kurs er nødvendig, for å kunne ta de riktige beslutningene under montering.

For å ha lov til å montere Basal Aqua-safe vannkum må man gjennomføre monteringskurset og bestå eksamen. 28 montører ble sertifisert i februar. I oktober settes det opp nytt kurs.

Sikker og trygg
I løpet av tre hektiske dager skal montørene lære seg å montere en komplett vannkum.
– Det finnes 11 forskjellige varianter av konsoller som skal passe til ulike armaturdimensjoner fra ulike leverandører. Du må ha en egen opplæring, for å se hva som passer sammen, bli kjent med ulike boltvarianter og tilhørende momenter, sier Nygaard.

Basals kursleder Anders Nygaard har mange års fartstid fra leverandøren Ulefos. Han har blant annet vært konstruksjonssjef, utviklingssjef, produksjonssjef og teknisk sjef. Dette har gitt en unik innsikt i fagområdet, som han nå deler med Basal. På Hamar er han kursleder sammen med leverandørene AVK, Innva og Ulefos.
– Verktøy og utstyr skal ha avrundede hjørner og kanter, slik at epoksy på ventilene ikke skades under montering. Ved bruk av kraftforsterker eller andre hjelpemidler bør det brukes gummi, treverk eller tilsvarende mellom mothold på kraftforsterker og epoksybelagt jern. Det forhindrer skade på epoksy, dette er viktig kunnskap som det settes fokus på under Basals monteringskurs.

– Monteringskurset gjør at våre montører, etter å ha fullført dette kurset, vil besitte en unik kompetanse som få andre besitter, sier Sogge Johnsen i Basal.

Kurset med tilhørende kurskompendier er vurdert av Cowi, v/Tom A. Karlsen.

COWI’s vurdering angående Basal Aqua-Safe kurskompendier:
Dokumentene gir et solid teoretisk grunnlag for en praktisk utdanning av montører av konsoller, rørdeler og rør i prefabrikkerte vannkummer. Kravene i VA-Miljøblad nr.112 er fullt ut tilfredsstilt.

COWI’s vurdering angående Basal Aqua-Safe kursopplegg:
Kursopplegget har et solid innhold og et tilstrekkelig omfang til å gi den ønskede monteringskompetansen i henhold til kravene i VA-Miljøblad nr.112. Kursinnholdet har høyere faglig nivå enn tilsvarende “spesialområde” i ADK-utdanningen.

Del artikkelen: