Loe Rørprodukter AS blir større

Loe Rørprodukter AS har kjøpt Midt-Norsk betong Mosjøen AS. Overtakelsen trådde i kraft 1. juni 2019.

Selskapet var eiet at Steinar Åkvik. Steinar Åkvik vil fortsatt være tilknyttet bedriften og driften vil gå som normalt. Alle ansatte kan kontaktes som tidligere.

Midt-Norsk betong Mosjøen AS hadde i 2018 en omsetning på 76 mill. kr fordelt på produksjon av rør- og kummer i betong og ferdigbetong. Bedriften fremstår som en beslutningsdyktig organisasjon med kreative ansatte som setter kundens behov i fremste rekke. Ansatte i produksjonen har fagbrev innen betongindustrifaget og bedriften har avanserte produksjonsmidler for VA-produkter, ferdigbetong og investerer fortløpende i ny teknologi.

– Dette vil sikre arbeidsplassene og bidra til at Midt-Norsk betong Mosjøen forblir en sentral og lokal aktør for rør og kummer i betong og ferdigbetong på Hegelandskysten, sier Steinar Åkvik som er svært fornøyd med at Loe Rørprodukter overtar virksomheten.

Lars Loe som eier Loe Rørprodukter AS ser frem til å overta Midt-Norsk betong Mosjøen. Bedriften har i mange år har styrket sin posisjon i Midt Norge og kan vise til gode resultater.
– Midt-Norsk betong Mosjøen har gjennom flere år hatt stort fokus på produktkvalitet gjennom modernisering og utvikling av fabrikkanlegg, samt god kundebehandling. Dette er verdier som skal bygges videre på og styrkes ytterligere, sier Lars Loe.

Midt-Norsk betong Mosjøen AS ble også kåret som Basals beste bedrift i 2018.

Loe Rørprodukter AS er Norges største produsent av betongvarer til vann- og avløpssektoren. Bedriften har etablert en av Europas mest moderne og avanserte betongvarefabrikk, og har satt en helt ny standard i et marked med økende krav til å håndtere klimatiske utfordringer og ekstremværsituasjoner. Gjennom en mer industrialisert produksjon er Loe Rørprodukter AS tilpasset markedets behov for store volum, kvalitet og leveringsdyktighet, samt at ressurser frigjøres til å heve kompetanse og utvikle nye produkter i tråd med markedets behov.

Tidligere i 2019 kjøpte Loe Rørprodukter også Bodø betong av Heimdal Granitt & Betong AS.

Loe Rørprodukter blir med disse kjøpene Norges mest landsdekkende leverandør av betongrør- og kummer og er den største produsenten i Basal AS.

Kontaktinformasjon:

Loe Rørprodukter
v/Lars Loe (lars.loe@loe.no)

Midt-Norsk betong Mosjøen
v/Steinar Åkvik (steinar@mbetong.no)

Del artikkelen: