– Dette har vi etterlyst lenge

Innkjøpssjef i Veidekke Arne Kristian Olsen ser bare fordeler med prefabrikkerte vannkummer.

– Vi reduserer risiko, får dokumentasjon, bedre HMS og bedre økonomi generelt. Jeg gleder meg til dette kommer bredt ut i markedet, sier Olsen som er innkjøpssjef i Veidekke anlegg.

Trenger komplette løsninger
I over ett år har Basal jobbet med storsatsingen på den nye prefabrikkerte vannkummen, Basal Aqua-Safe. Vannkummen Basal Aqua-Safe blir montert innomhus under kontrollerte forhold etter strenge standarder og av personell med høy kompetanse.
– Den løsningen som vi har fått presentert av Basal, er den løsningen som vi har etterspurt lenge. Vi er opptatt av komplette løsninger med færrest mulig ledd, uavhengig av leverandør. Endelig ser det ut som om vi får det vi trenger. Det er veldig positivt, sier Olsen.

Økonomisk fordelaktig
Innkjøpssjefen er klar på at det Veidekke trenger er en komplett kum som er ferdig montert, som blir levert til avtalt tid direkte til grøftekant.
– For våre prosjekter er framdriften veldig viktig. Hvis feil eller mangler fører til forsinkelser, så medfører det raskt store kostnader for oss. Det er økonomisk fordelaktig å få en komplett kumleveranse rett til grøftekant til avtalt tid. Vi ser derfor ekstremt store fordeler ved dette.

Reduserer risiko
Tidligere har Veidekke fått kummen levert fra en leverandør og blågodset fra en annen, og kummen har blitt skrudd sammen på grøftekanten. I sine nyere prosjekter har selskapet bestilt deler fra ulike leverandører.
– Disse delene blir levert til en tredjepart til sammenstilling. Med flere aktører er det alltid en risiko for at ikke alle delene kommer eller at noe annet går galt, sier Olsen, som mener at prefabrikkerte kummer levert til grøftekanten helt klart er den beste løsningen.

Olsen er også opptatt av risiko og HMS.
– Vi reduserer også risiko og fare for HMS-skader, når vi får kummen ferdig levert fra en leverandør. En komplett leveranse reduserer leggetid, gir bedre logistikk, mindre risiko og mye bedre HMS.

Verdifull kompetanse
Innkjøpssjefen er opptatt av at produsentene som leverer komplette kummer etterhvert vil bygge seg opp en verdifull kompetanse.
– Det vil være en styrke for oss og byggherre. Vi levere dokumentasjon på at alt er utført riktig. Dette er en god løsning for bransjen. Jeg ser mange fordeler her.

Del artikkelen: