Isohatter for kummer i fjellstrøk

En isolerende hatt utenpå kummen gir bedre frostsikring for VA-nett i fjell og dalstrøk.

I fjellet er frosten den store ødelegger av VA-installasjoner og særlig drikkevannsforsyningen, som i perioder er uten gjennomstrømming. Derfor er frostsikring av anleggene viktig, slik at de holder i ekstreme kuldeperioder.
 
Ny metode for isolering
Dette er ikke minst viktig for hytteområder i våre fjellheimer. Vegglifjell Vann- og Avløpsselskap har jobbet mye med frostsikring av anleggene sine. For en tid tilbake gikk det kommunalt deleide selskapet til innkjøp av isohatter til utvalgte betongkummer. Isohatt er en ny metode for å isolere betongkummer, som forhindrer frysing i ventiler og rør.
 
– Isohatter har vi stor tro på. Det er en innovasjon som kommer vel til rette hos oss, sier VA-rådgiver Odd-Eldar Tveiten som har daglig ansvar for driften av Vegglifjell Vann- og Avløpsselskap.
 
Isolerer bedre
Tveiten fremhever den spesielle virkemåten som forskjellig fra det man tidligere har brukt.
 
– Vi har pleid å isolere rundt kummene med markplater. Fordi kummen er av betong bidrar dens nakne utside til å frakte kulda ned i bakken. Med isohatter blir ikke kummen naken. I teorien kan dette føre til at kumlegemet i stedet frakter jordvarme oppover, sier Tveiten, som understreker at det uansett er viktig at kummen er tett.
 
Praktisk
I fjellet er det vanlig å sette alle stoppekraner til abonnent i kum og ikke anboringsklammer på vannledning. Med to meter snø er det ofte en håpløs affære å finne stoppekrana, når man trenger den som mest.
 
– Vi bruker alltid kummer til stoppekraner og de må isoleres godt. Her er isohatter en gunstig løsning for framtiden. Selv om en skreddersydd løsning koster litt mer vil den betale seg. Det kreves ikke så mye graving omkring. Det blir kun å tre den på og fylle omkring, man sparer tid og trenger mindre masser, forklarer Tveiten.
 
Ekstra sikkerhetsmargin
Tveten anbefaler også isohatter for kummer i veg.
 
– Av gammel erfaring pleier vi å fylle jord og torv oppover sidene på kummene dersom de ligger i terreng, dette er med på å isolere kummen. På en veg derimot er det vanskelig, og siden den brøytes er det heller ikke snø som vil isolere. Her vil jeg se på isohatter som svært gunstig.
Tveiten forteller at det dessuten har blitt vanligere at kommunene beskriver isohatter i sine anbudspapirer.
 
– Med isohatt får vi en ekstra sikkerhetsmargin, og det blir jo aldri feil. Jeg vil faktisk berømme gründerne i Grimstad for et nytt og spennende produkt som jeg tror mange kommer til å benytte seg av.
 

Kontaktinfo

WDF Isolasjon AS
Bergemoveien 23,
4886 Grimstad
Tlf. 472 30 385
www.wdf.no

Forhandlere

Loe Rørprodukter AS
Tlf. 91 00 66 00
post@loe.no
 
Bodø Betong AS
Tlf. 90 75 54 52
tove@bodobetong.no

Del artikkelen: