Beregningsprogram for stikkrenner

Basal.no er det igjen mulig å beregne kapasitet og rørdimensjon på stikkrenner med innløpskontroll. Programmet gir en enkel beregning av nødvendig dimensjon og utforming på stikkrenner i betong, basert på formelgrunnlag gitt i håndbok V240.

– Vi har fått mange henvendelser om å oppdatere beregningsprogrammet. Vi ville vente på de nyeste retningslinjene fra Statens vegvesen, nye håndbok V240 kom i fjor sommer så nå er programmet klart, sier produktsjef Sogge Johnsen i Basal.

Beregningsprogrammet er basert på stikkrenner med innløpskontroll, der kapasiteten er avhengig av innløpets utforming og oppstrøms energihøyde. Beregningene tar kun hensyn til selve kulverten, ikke strømningsforhold oppstrøms og nedstrøms i bekken eller elven. Rist eller andre særskilte forhold ved innløp må vurderes spesielt i hvert tilfelle.

Programmet bygger på SVVs generelle krav i håndbok N200, samt mer spesifiserte krav og formelgrunnlag for vannhåndtering, flomberegning og hydraulisk dimensjonering, håndbok V240. Programmet skal kun ha én eneste input-verdi: Nødvendig vannmengde (liter/sekund) stikkrennen skal ta unna. Tast inn nødvendig vannføring, så får du ut:

  • Diameter på stikkrenne
  • Nødvendig fall (minimum)
  • Vannstand ved innløp

Ulike innløp
Programmet beregner kapasitet i sirkulære stikkrenner i betong, i diametere fra DN600 til DN3000 for tre ulike innløpsalternativer:

  1. Rettkantet utforming
  2. Avfaset kant / muffeende på rør
  3. Tilskåret rør

– Muffeende mot bekken eller avfaset kant vil gi 20 prosent høyere kapasitet. Da kan man gå ned i diameter, sier Sogge Johnsen.

Programmet tar utgangspunkt i at vannstanden på innløpet til en stikkrenne aldri skal være høyere enn toppen av innløpet. Dette for å hindre at vann siger inn i overbygning og svekker bæreevnen ved en flomsituasjon. Alle beregninger i programmet er hentet fra formelgrunnlaget i håndbok V240. I tillegg har programmet en innebygget sikkerhetsmargin på fem prosent i forhold til dette formelgrunnlaget.

Beregningsprogrammet ligger åpent tilgjengelig på Basal.no for alle som ønsker å bruke det.

Rettkantet utforming
Nødvendig rørdiameter: DN 1000
Vannstand v. innløp**: 0,74 m
Kritisk helning (promille)*: 5.5 0/00

Avfaset kant/muffende rør
Nødvendig rørdiameter: DN 800
Vannstand v. innløp**: 0,74 m
Kritisk helning (promille)*: 6 0/00

Tilskåret rør
Nødvendig rørdiameter: DN 1000
Vannstand v. innløp**: 0,63 m
Kritisk helning (promille)*: 5.5 0/00

Del artikkelen: