Langbend erstatter store kummer

En Ø2000-ledning skal ta opp 90 grader sving. Store og kompliserte kummer? Nei, på Nyhavna Øvre løses det kjapt, effektivt og sikkert med langbend. En av de største langbend-leveransene i Trondheims VA-historie.

TRONDHEIM: På Nyhavna øvre, langs Lade allé, planlegges et nytt sentrumsnært boligområde. Området ligger inn mot Ladehammeren, og har flott beliggenhet med syd- og vestvendt utsyn mot Trondheimsfjorden, Nyhavna og sentrum.

SG Entreprenør AS har i oppdrag å bygge infrastrukturen i de to første byggetrinnene av prosjektet Øvre Nyhavna i Trondheim for Heimdal Bolig AS. Kontraktsverdien er på 30 millioner kroner. Øvre Nyhavna består av over 500 boliger i flere byggetrinn. Backe Trondheim er engasjert som byggentreprenør på byggetrinn 1 og 2. De består av 208 boliger og parkeringskjeller, til en samlet kontraktssum på cirka 460 millioner kroner. Byggetrinn én ble en stor salgs-suksess. Byggetrinn to er nå i salg, tidligere enn planlagt. Flere leiligheter, flere drømmer å oppfylle.

Stor ledning i sving
Og flere utfordringer å løse i infrastrukturen. En av disse er omlegging av en liten elv. Eller en bekk, som den er betegnet i utlysingen på Doffin. Bekken skal flyttes ved hjelp av en voksen Ø2000-ledning. Den skal ta opp en 90 graders sving for å flytte vannet til sin framtidige trasé. En så skarp sving blir normalt tatt i kummer. Med en ledning så stor som Ø2000 blir det flere store kummer. Veldig store. Mye tid ville gått med til å bygge plasstøpte kummer. I stedet blir sving-utfordringen løst effektivt med langbend. Sist vår gjorde Heimdal Granitt og betong AS (HGB) en av de større langbend-leveransene i Trondheims VA-historie.

– Det er første gang både vi har levert – og entreprenøren har lagt – så mye bend i Ø2000 på ett eneste prosjekt, sier Jan Ove Bjørseth i HGB.

Han er prosjektansvarlig på leveransen. Prosjektet utføres av SG Entreprenør AS. Oppdragsgiver er utbyggingsselskapet Nyhavna Øvre AS, som eies av Heimdal Bolig.

Ledningen installeres i Nyhavna Øvre

Ledningen er 270 meter lang, i ett strekk. Leveransen består av:

  • 28 bend 5 grader
  • 1 bend 3 grader
  • 2 rør, lengde 1,5 meter
  • 102 rør, lengde 2,0 meter

For inspeksjon på rørstrekket er det laget flere nedstigninger av Ø1000 kumringer med ramme og lokk på toppen.

Krevende logistikk
Logistikken i en sånn leveranse er interessant nok i seg selv. Varene krever mye plass. Plass er ofte ikke et overskuddsfenomen i urbane og bynære prosjekter som dette, for å si det forsiktig. Det har blitt løst ved at HGB har levert dagsbehovet på jobben, med leveranse stort sett hver dag.

– Det har fungert godt. Vi er kjempefornøyd. Vi er også stolt over at SG har valgt å ha oss med som leverandør på denne jobben, sier Bjørseth.

– Det har gått over all forventning å legge rør og bend etter at vi kom i gang. Dette er et uvanlig prosjekt for oss, og vi var spente. Det har ikke vært noen som helst problemer med leggingen. Bend er like enkle å legge som vanlige rør. Det virker som dette er en god løsning. Dette prosjektet viser at det er fullt mulig å prosjektere slik, sier Prosjektleder Eivind Esp i SG Entreprenør AS.

Løsningen med langbend er beskrevet av oppdragsgivers konsulent. Alternativet ville vært plasstøpte kummer.

Bindeledd i Trondheim
Nyhavna Øvre bygges i et gammelt industriområde, nær havn og sentrum. Området ligger som et bindeledd mellom Lilleby og Nyhavna. Litt lenger ut i utbyggingen vil det bli en sammenhengende del av Trondheim sentrum.

Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret i juni 2018. Den legger til rette for utbygging av ca 500 boliger og rundt 1500 kvadratmeter næringsareal på gateplan mot gata Ladebekken. Miljøsanering og rivearbeid er gjennomført. Peling for det første byggetrinnet foregikk i vinter. Arbeidet med å bygge infrastrukturen har gått gjennom våren og sommeren i år. De første leilighetene i byggetrinn én skal være klare for innflytting i første halvdel av 2021. Byggetrinn to følger tett på, og ferdigstilles høsten 2021.

T.v. Jan Ove Bjørset i HGB. Her sammen med anleggsleder Kent Syrstadløkk og prosjektleder Eivind Esp (t.h.) i SG Entreprenør AS

Del artikkelen: