Krav til pakninger i avløpsledninger

Av og til krever avløpsvannets sammensetning at man må vurdere gummikvaliteten på pakningene i rør og kummer.

– Man må gjøre en kvalifisert vurdering basert på fakta og erfaring, sier Gudrun Uhlmann i Trelleborg Pipe Seals Spydeberg AS, som her gir deg svarene på de vanligste spørsmålene:

– Hvilke standarder finnes for rørpakninger?
– Det er en europeisk standard for rørpakninger kalt EN 681-1, som har erstattet tidligere nasjonale standarder. Det finns også en internasjonal standard som har betegnelsen ISO 4633.
 
– Hvilke pakninger finnes i markedet og hvilken gummikvalitet er standard?
–  Til rør og kummer finnes pakninger i ulike gummimaterialer. De vanligste er SBR, EPDM og NBR. SBR og EPDM  er standard pakninger (Oppfyller EN681-1 materialklasse WC),  og håndterer  de aller fleste forhold som kan oppstå. EPDM er generelt best på kjemikaliebestandighet. Det er alltid sikrest å kontrollere med pakningsleverandøren ved spesielle tilfeller. For oljebaserte kjemikalier anbefales oljeresistent NBR-gummi. (Oppfyller EN681-1 med tilleggskrav om oljesvelling i materialklasse WG)
 
– Vil standard pakninger tåle kortvarig kontakt med for eksempel oljeholdig overvann?
– Både EPDM og SBR gummi bør takle korte og sjeldne tilfeller av oljeholdig vann. Svellingen som oppstår er begrenset til overflatelaget av pakningen, som er i kontakt med det oljeholdige vannet, og har derfor ubetydelig innvirkning på den tettende funksjonen og levetid til pakningen.
 
– Når bør jeg bruke pakninger laget av NBR gummi?
– Pakninger av NBR gummi møter ytterligere krav til oljesvelling i materialstandarden. Det er kun i tilfeller hvor en forventer betydelig tilførsel av olje en bør benytte pakninger med NBR kvalitet.
 
– Hvor høy temperatur kan standard pakninger håndtere?
– Standard pakninger håndterer kontinuerlige temperatuer opp til  45°C. Kortvarige temperaturtopper opp til  95°C kan tillates. Høyere temperatur forkorter levetiden og hvis temperatur forventes å bli kontinuerlig høyere enn 45°C, anbefales materialer med høyere varmebestandighet (EN 681-1 klasse WD).
 
– Hva er levetiden til pakninger av ulike typer gummi (SBR, EPDM, NBR etc.) ved normalt avløpsvann og max 20°C?
– Ifølge langtidstester ved forhøyet temperatur og påfølgende beregninger (Ahhreniusdiagram) kan alle tre gummitypene tette i minst 100 år.
 

Om Trelleborg: 

Trelleborg Pipe Seals er en verdensledende leverandør av nye og rehabiliterende tetningsløsninger for både betong- og plastrør og kummer brukt til vann, avløp og drenering. Vi leverer kontinuerlig innovasjon for kunder over hele verden gjennom vårt logistikk- og salgsnettverk. Bestående av den mest avanserte polymerteknologien, oppfyller våre pakninger de aller høyeste standarder for pålitelighet. Trelleborgkonsernet driver virksomhet i mer enn 40 land.

Del artikkelen: