Forbilledlig trepartssamarbeid etter uværet «Hans»

Rister og innløp til stikkrenner viste seg å være en akilleshæl under flommen på Østlandet i august 2023. Dette har dannet grunnlag for et unikt samarbeid mellom, Skanska, Statens vegvesen og Basal AS. Nå jobber de i felleskap for å lage bedre og mer robuste løsninger.