Mellom 20 og 30 prosent av kummene gror igjen

Vegetasjon som gror ned kuppelrister og inntak til sandfangkummer er en velkjent problemstilling for de som vedlikeholder norske veier. Tette kummer kan i neste omgang føre regn- og flomvann på ville veier.

– Problemet kan enkelt løses med våre nye grøfteplater i betong, forteller Bjørn Fjermestad i BF Produktutvikling.

Han har jobbet i VA-bransjen siden 1985. For to år siden tok han med seg all erfaringen han hadde samlet gjennom førti år, og startet opp sitt eget selskap.
BF Produktutvikling leverer ferdige grøfteplater i to varianter. En rund, og en tredelt firkantet versjon med sidevanger (plater) som kan tilpasses vinkelen i grøfta.

Mellom 20 og 30 prosent av ristene gror igjen og «forsvinner». Når de er helt nedgrodde blir de også tettet igjen, noe som kan medføre større skader under flom eller heftig regnvær.
Betongringen til sandfang kan enkelt monteres på eksisterende anlegg. Ringen vil hindre gjengroing ifølge Bjørn Fjermestad.
FINERE: I første versjon var den runde varianten uten mønster, mens den nye versjon med mønster er mye finere, mener prosjektleder Tor Skårland i Statens vegvesen i Stavanger.

– Hvorfor er dine grøfteplater bedre enn asfalt eller granittstein?
– Over tid vil begge disse løsningene sprekke opp og du får oppblomstring av gress og annen vegetasjon i sprekker rundt inntaket til sandfanget. Dette betyr at de som drifter veien må oftere ut for å vedlikeholde anlegget. Når kuppelrista ligger fullstendig skjult under vegetasjon er det også fare for at den blir ødelagt når entreprenøren kommer med maskiner som skal vedlikeholde grøfta. En annen risiko er at man også får skader på maskiner og utstyr, sier Fjermestad.

Vannet er den verste fienden
Prosjektleder Tor Skårland i Statens vegvesen i Stavanger, forklarer at problemet er todelt.

– Entreprenørene som skal vedlikeholde veinettet med kant- og grøfterens glemmer av og til å rydde opp etter seg. Gress og annen vegetasjon blir da liggende over kummen. Etterlatenskapene blir som gjødsel og etter en tid spirer og gror det slik at kummene forsvinner helt, sier han og fortsetter:
– Mellom 20 og 30 prosent av kummene forsvant på veiene både til fylke og stat i vårt område. Vannet er den verste fienden for veiene, og vi skal ha kontroll på hele E39. Kummene er derfor en viktig brikke å ha under kontroll. Kummer som er tettet igjen av vegetasjon gjør at vannet ikke dreneres vekk slik det skal. For å løse problemet begynte vi med belegningsstein, men det begynte å gro over der også. Så prøvde vi asfalt, men med samme resultat.

Entreprenørene får bedre kontroll
Skårland forteller at han dro innom Østraadt Rør der Bjørn Fjermestad jobbet før han startet for seg selv.

– Da fant vi ut at vi kunne legge betongplater rundt sandfangene. Siden har han utviklet ideen. I første versjon var den runde varianten uten mønster, mens den nye versjon med mønster er mye finere. Det er veldig viktig det han gjør. Det handler om forbedring, forbedring og atter forbedring på ting. Platene har vi lagt ned for at både vi og entreprenøren får bedre kontroll. 

Når entreprenørene kommer til platene ser de kummen, og da stopper de kantslåtten. Både vi i SVV og entreprenøren har fått bedre kontroll, og vi ser at ingen kummer forsvinner for oss. Våre kummer skal alltid være åpne, sier Skårland og legger til:
– Miljømessig fungerer platene også bra, fordi du får en annen avrenning og renere vann som renner inn i systemet.

– Fungerer fantastisk bra
Han forteller at ideen til firkantløsningen, med sidevanger kom fra dem i SVV.

– Jeg har sagt meg villig til å prøve ut dette. Så langt fungerer det fantastisk bra. Fylkeskommunen er nå på gang for å kjøpe inn flere av denne løsningen.

Skårland forklarer at platene fra BF Produktutvikling er konstruert slik at du kan sette dem over DN1000 kummer. Begge variantene passer rett over betong-justeringsringer som har 650 mm mål innvendig.

Bjørn Fjermestad har lang erfaring med salg av VA-produkter.

– Over år lærer du hvordan ting er bygget opp og henger sammen, så det lå i bunn da jeg startet opp med BF Produktutvikling. Har kunden et problem eller en utfordring skal vi finne løsningen sammen, forteller han.

JUSTERBAR: Grøfteplatene er tredelt og vinkelen kan justeres etter terrenget rundt. (Foto: BF Produktutvikling)

Bærekraftig og kortreist
Han forteller at Statens vegvesen (SVV) har akseptert BF grøfteplater og virkningen av dem.

– SVV vil ha et levedyktig, bærekraftig kortreist produkt. Vi bruker lavkarbon B-betong i henhold til SVVs krav til styrke. Vår versjon med tredelte plater har vi utviklet fordi vi på forhånd aldri helt vet hvordan skråningene i grøfta er. På vår grøfteplate kan sidevangene justeres opp til 50 grader. Massen skal ligge kant i kant med betongelementene som er 12-14 cm tykke og veier rundt 200 kilo.
Han trekker også frem at grøfteplatene vil øke levetiden på dagens og fremtidig infrastruktur.

– Platene kan ettermonteres på eksisterende anlegg. Hvis behov, er de enkle å justere i ettertid dersom jord og masser har forskjøvet seg rundt inntaket til sandfangkummen. Grøfteplatene kan også flyttes og gjenbrukes andre steder. Dette er betongprodukter som har minst hundre års levetid, forteller han og legger til at begge betongplateløsningene nå har fått designet godkjent som egen patent hos Patentstyret.

Flere jern i ilden
Første driftsåret i 2021 hadde BF Produktutvikling en omsetning på beskjedne 600 000 kroner. I 2023 nærmer de seg 6 millioner.

– Vi har bestilling på 6-700 plater for neste år, forteller Fjermestad som i tillegg til å ha utviklet de nye betongplatene for bortkomne kummer, har flere andre jern i ilden.

Blant annet har han utviklet et alternativ til kuppelristen som vil ta unna vann mer effektivt. I tillegg har han også utviklet filterister til kummer som er tilpasset Basal, Ulefos og Furnes sine slukrister.

– De kan leveres til ettermontering for standard 400 slukrister. Vi kaller det for filterbøtte, den er i rustfritt stål som sikrer lang levetid, og filterduken er testet hos olje-relatert firma. Duken kan tas ut og vaskes og gjenbrukes. Du oppnår å få kontroll på forurenset masse. Alt du kan hindre av utslipp er bare en fordel, sier Fjermestad som fremhever at han alltid søker å lage gode og varige løsninger.

– Det er bra for miljøet og kunden. Så kan du si at siden våre løsninger har lang levetid, så vil det bli mindre salg etter hvert. Jeg er ikke så redd for det. Det dukker alltid opp et nytt problem der vi kan være med på å utvikle nye gode produkter.

Del artikkelen: