Digitalisering på anlegg

I anleggssektoren har det vært stor omstilling for rask teknologisk utvikling og digitalisering. NOBI har god erfaring med papirløse prosjekter fra betongelement til bygg, men nå har også smart samhandling og digital byggeprosess gjort inntog på anlegg for grunnarbeider.

Nytt permanent Basaltilskudd på plass

I august begynte VA-ingeniør Eirik Severin Bråten i Basal AS. Han skal blant annet jobbe med Basals overvanns- og renseløsninger. Han mener at klimaendringene vil gi oss fremtidige utfordringer og at vi må se på løsninger der vi gjenbruker overvann.