Nytt permanent Basaltilskudd på plass

I august begynte VA-ingeniør Eirik Severin Bråten i Basal AS. Han skal blant annet jobbe med Basals overvanns- og renseløsninger. Han mener at klimaendringene vil gi oss fremtidige utfordringer og at vi må se på løsninger der vi gjenbruker overvann.

Bråten har sin VA-utdannelse fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. Der skrev han en mastergradsoppgave om Basals Permakum. Under det arbeidet ble han ansatt på deltid i Basal fra januar i år.
− Når det kommer til overvannsløsninger må vi håndtere fremtidige utfordringer med klimaendringer og et annerledes nedbørsmønster. Vi må flytte fokus over til et sirkulært system, som for eksempel Permakummen med infiltrasjon i grunnen. Vi kommer også til å se på løsninger der vi kan gjenbruke overvann. Noe man ser blir gjort flere plasser i Europa.

Han forklarer at det har vært tørre områder som har innført løsninger for gjenbruk av overvann, men at det ikke har vært så vanlig i Norge.
− Det har ikke vært behov for det fordi vi har så mye vann. Men i Oslo for eksempel, kan det være fordel hvis vi hadde tatt vare på overvannet, sier han og refererer til sommerens tørkeperiode der innbyggerne måtte spare på vannet.

Nedgravde løsninger
− Renseløsninger, det er noe som kommer mer og mer. Vi ser at det er økt fokus på å håndtere overvann fra vei, der det kommer mye forurensninger som renner ut i naturen. Forurensningen er ofte partikulær og inneholder tungmetaller og PAH-forbindelser (Polysykliske aromatiske hydrokarboner) som kan ha alvorlige effekter på miljøet.

Han forklarer at siden forurensningen er partikulær er den også sedimenterbar.
− Løsningen er ofte basseng der man håndterer overvannet slik at partiklene faller til bunns. I tillegg kan man filtrere overvannet i filterløsning knyttet til en kum som tar opp tungmetallene.

For et par uker siden var Bråten i Stavanger og hørte et foredrag om overvann i basseng. Det ble en liten øyeåpner.
− Vi må få på plass nedgravde bassenger for overvann. Åpne basseng er uheldig fordi dyreliv etablerer seg der, i perioder når vannet ikke er forurenset. Blant annet frosker, salamandre og fugler, disse dør av forgiftning når man vasker tunnelene og forurenset tunellvann kommer til bassenget. Dette har man ikke vært klar over tidligere, sier han.

Viktig informasjon går tapt
Med ungdommelig pågangsmot skal han etter hvert også jobbe med digitalisering. Man ønsker en «as built»- dokumentasjon på produktene til de som tar over og skal drifte nye VA-anlegg.
− I dag er det store mangler på dette området, og viktig informasjon går tapt underveis.

Jeg har jobbet med en av disse software-produsentene i to år (Trimble), og håper at det vil hjelpe når vi nå skal få til en bedre løsning på digitalisering.

Bråten sier at det handler om at informasjonen helt fra prosjekterende, leverandører, entreprenører og byggherrer ikke kommer frem samlet til slutt. I praksis er det i dag en haug med ulike filformater der informasjonen bringes videre.
− Vi må finne en fornuftig måte å samle dette til en nødvendig dokumentasjon som byggherren trenger.
Modellen vi leverer fra oss skal være like god digitalt som den er ute i anlegget. «As built»-dokumentasjonen og konstruksjon skal være helt like, slik at de som skal drifte anlegget vet hva de har bare ved å se på modellen/dokumentasjonen. De skal slippe å reise ut for å se på anlegget for å få svar, mener 24-åringen som opprinnelig kommer fra Brumunddal.

Veldig allsidig
Selv om Eirik Severin Bråten er nyutdannet, har han fått med seg noe VA-erfaring på veien.
− Jeg jobbet tre somre i flere kommuner på Innlandet, der vi drev med lekkasjesøk. Der så vi hvor mye lekkasjer det var på nye VA-anlegg. Det jeg lærte da var at det må utvikles bedre vannkummer. Og nå vet jeg at Basals Aqua-Safe vannkum er den beste løsningen i markedet for å få tette kummer i nye anlegg.

På spørsmål om hvordan det er å begynne i Basal svarer han kjapt:
− Det er kjempefint og jeg trives veldig godt. Det er kanskje litt annerledes enn det de fleste velger når de er nyutdannet, men her blir man veldig allsidig. Jeg får være med på utvikling av nye produkter og følge med på det som skjer i VA-miljøet. Overblikket jeg får her i Basal er gøy å ha.

Del artikkelen: