Hundre år med Midt-Norsk Betong

Jubileet ble feiret med en stor festmiddag på Stiklestad rett før sommeren. Ikke helt tilfeldig var det hundre gjester med på feiringen.

− Det var stor stas og trekkspillmusikk der grunnleggerens egne låter ble fremført for kunder, leverandører og samarbeidspartnere, forteller salgsleder Roar Olsen som har vært med på dansen i Midt-Norsk Betong i Verdal siden 1985.

Selskapet produserer ferdigbetong og er leverandør av betongprodukter og tilhørende løsninger for vann, avløp, gate, vei, park og hageformål. Fabrikk og lager ligger sentralt plassert på Ørin industriområde i Verdal kommune.

«Ikke rare greiene»
Det var i 1922 av Thor Albertsen og Nestor Ekman startet opp med produksjon av takstein under navnet Albertsen og Ekman. I 1927 ble den første produksjonsmaskinen for betongrør kjøpt, og firmaet hadde skiftet navn til Albertsen & Dillan. Etterspørselen vokste raskt og bedriften utviklet seg. Nye produkter ble satt i produksjon.

Da bedriften fylte 30 år, fortalte Thor Albertsen i et avisintervju om oppstarten: «Det var ikke rare greiene det første «fabrikkbygget». Det ble bare satt opp noen staurer som en festet presenninger på. Dermed hadde vi fått i stand en arbeidsplass som viste seg brukbar.»

 

Sementstøperiet til Thor Albertsen og Nestor Ekmann startet i enkle former I 1922, den første produksjonen av sementtakstein foregikk under en presenning trukket over noen staur. (Foto: Midt-Norsk Betong)

Bygde ny fabrikk egenhendig
Etterspørselen etter takstein ble større enn ventet, og det tok ikke lang tid før den første ordentlige fabrikkbygningen måtte reises. Den var på 10 x 7 meter, og byggearbeidet skjedde for det meste på kveldstid. Både to ansatte og de to eierne tok sine tak med Albertsen sjøl som byggmester.

Siden gikk det slag i slag. Etter krigen flyttet fabrikken over i en gammel «tyskerbrakke», og i 1964 bygget de ny og moderne fabrikk på Kjæran.

Oppkjøp og ny fabrikk
Selskapet ble kjøpt opp av Norcem i 1979 og ble i 1988 overtatt av Akergruppen. Fabrikken skiftet navn til Aker Betong AS. Etter noen mellomspill ende dette med at lokale aktører overtok alle eierskapet i 1994, og Midt-Norsk Betong var igjen eid av verdalinger.

I 2006 fikk Midt-Norsk Betong beskjed om at fabrikkområdet de leide ved Kjæran skulle tas i bruk til andre formål. Da var det vinn eller forsvinn, og selskapets ledelse valgte det første. De investerte i ny fabrikk og i 2009 kunne daglig leder Roar Olsen ønske velkommen til den nye betongfabrikken på Ørin.

Siden 2013 har omsetningen i Midt-Norsk Betong blitt omtrent fordoblet til drøye 60 millioner kroner i 2021. Ikke rart at det ble stor feiring på 100-årsjubilanten. Selskapet ble tidligere i år kjøp opp av Loe Rørprodukter.
− Nå ser vi fremover til de neste hundre, sier Roar Olsen.

Kilde: Fra boka «En bedrift i hundre» som er utgitt i forbindelse med jubileet.

Det var stor stas og trekkspillmusikk der grunnleggerens egne låter ble fremført for kunder, leverandører og samarbeidspartnere, forteller salgsleder Roar Olsen som har vært med på dansen i Midt-Norsk Betong i Verdal siden 1985. (Foto: Midt-Norsk Betong)

Del artikkelen: