Løsninger ved oljeforurenset vann

Forurensningsforskriften kapittel 15 del 4 stiller krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann. Forutsetning for at utslippskravet skal oppfylles er at en velger korrekt utskiller og at den beskrives og dimensjoneres riktig.

Forebygger frost i vannkummer

Vannledninger fryser sjelden, men innmaten i vannkummer kan være frostutsatt når klimaet endrer seg. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane har etterlyst en løsning, og her kan du lese om svaret.